torsdag, maj 29, 2008

Konkurrensverket får en att fundera.

Konkurrensverket är en intressant aktör. Jag följer deras hemsida ganska regelbundet. Håller inte alltid med dem, men de får en att fundera över sin egen hållning. Mer än en gång har jag ändrat uppfattning efter att ha fördjupat mig i deras arbete. Den senaste tiden har de rutit till ganska ordentligt. Nu har de kommit ut med en ny rapport, "Väl fungerande marknader för ett konkurrenskraftigt Sverige", där de slår fast att den svenska välfärden bara har att vinna på en fortsatt internationalisering. Globaliseringen skapar möjligheter för fler att producera varor och tjänster och att bjuda ut dem på en större marknad, skriver de. Kan någon egentligen säga emot? Men den tydligaste meningen är utan tvekan,
När konkurrensen på detta sätt skärps stimulerar det till ökad effektivitet,
innovationskraft och utveckling. Det leder i sin tur till stärkt ekonomi på
olika håll i världen, och därmed skapas förutsättningar för ökad välfärd åt
fler.

Konkurrensverket säger som det är, ökad konkurrens leder till ökad välfärd. Ska vi behålla den svenska modellen, med allmän välfärd, behövs nytänkande och ökad konkurrens. Den som inte vågar tänka nytt eller intar en självgod hållning, - Vi kan bäst, vi behöver inte ändra ngt, den kommer att förlora.

Den riktiga tankeställaren i deras rapport är deras hållning gentemot offentlig näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader. Först slår de fast att, Ska vi i Sverige kunna dra fördelar av globaliseringen måste vi dessutom se till att skapa förutsättningar för fungerande konkurrens på lokala och nationella marknader. Alltså, väl fungerande marknader utan konstlade regler leder till ökad konkurrens vilket i sin tur leder till ökad välfärd. Enkelt! Eller?

Ett annat problem som uppmärksammas i rapporten är att offentlig näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader många gånger riskerar att snedvrida konkurrensen och slå ut mer effektiv produktion från privata företag.

- Vi måste få tydliga regler för när, och hur, det ska vara tillåtet för offentliga aktörer att bedriva näringsverksamhet i konkurrens med andra aktörer på olika marknader. Huvudregeln bör vara att sådan verksamhet ska vara förbjuden.

Hmm. Dessutom vill de införa möjligheter till sanktion mot kommuner som bedriver sådan verksamhet. Förbjuda offentlig näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader, visst får det en att fundera?

Inga kommentarer: