måndag, maj 19, 2008

En människas värde avgörs inte av ett papper!!!

Vad är det som definierar oss som människor? Ja idag tycks det vara om vi innehar ett papper eller inte. Ett papper där det står några siffror som slutar med fyra magiska sådana. Har du dessa så kan du få din cancer behandlad. Har du det inte så får du börja bli troende. Så ser verkligheten ut i dagens moderna Sverige. Vi har människor som gömmer sig undan utvisning. Hur många de är vet vi inte. Det gissas om 10 000, ja upp emot 30 000. Människor som lever i en parallel värld mitt i bland oss. Dessa människor har en svår tillvaro. Självförvållad skulle en del säga. Ja, men slutar de vara människor för det?

På tisdag ska riskdagen fatta beslut om papperslösa ska få rätt till vård eller inte. Enligt den proposition som ligger så ska papperslösa inte få annat än akut vård, och även den ska de bekosta själva. En förlossning kostar 21 000 kr. Centerpartiets riksdagsgrupp har sagt att de kommer rösta för denna proposition. Moderater och socialdemokrater har sedan tidigare varit för detta. Jag tycker det känns fel av mitt parti. Det parti som så tydligt stod upp för de mänskliga värdena i debatten om övergångsregler. Det parti som kämpade för flyktingamnesti. Det partiet vill nu rösta för detta. Därför skriver jag och 63 andra ledande centerpartister ett öppet brev till riksdagsgruppen för att klargöra vår syn.

Kära vänner!
Vi som skriver till er är centerpartister från hela landet. Vi skriver, därför att vi känner en ökad oro för de ställningstaganden vi märkt att många av er på senare tid tagit i frågan om rätten till offentligt finansierad vård för papperslösa.
Sverige har skrivit på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Vi vill att fler länder ska skriva under. Ändå ska riksdagen på tisdag klubba ett lagförslag som bryter mot de mänskliga rättigheterna. "Förslag till lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande (2007/08:105)" är ett lagförslag som är långt ifrån liberalt och en klar inskränkning i tanken om alla människors lika värde.
Vi vet att den lag som nu ska klubbas i första hand handlar om att skriva in det i lag som tidigare stod i ett avtal mellan stat och landsting. Men vi menar att den kommande lagen endast kan vara interimistisk. Det är inte rimligt att permanenta en lag som tvingar vårdpersonal att antingen arbeta i en rättslig och ekonomisk gråzon eller bryta mot läkaretiken.
Vi kan inte acceptera att ni som våra riksdagsledamöter röstar för en sådan lag utan att också ha en plan för hur lagen ska förbättras. I förlängningen och inom en snar framtid är allas rätt till vård det enda rätta. Vi kan inte vara sämst i Europa på att följa de mänskliga rättigheterna på detta område. Sveriges ställningstagande har redan kritiserats kraftigt från det internationella samfundet.
Vissa hävdar att rätt till vård skulle vara ett incitament för att vistas i Sverige illegalt. En sådan tanke är befängd. Enskilda personer som får mödravård, hjärtmedicin eller cancerbehandling kan inte rubba vår svenska välfärd. Mot bakgrund av Centerpartiets modiga ställningstagande mot övergångsregler för medborgarna i de nya EU-länderna 2005 känns denna plötsliga rädsla för social turism helt oproportionerlig.Vi tar inte i detta sammanhang ställning till de papperslösas rätt att stanna i Sverige. För oss handlar frågan enbart om humanitet. Centerpartiet är och ska vara ett humant parti.
Den lag som nu ska klubbas måste vara tillfällig. Vi förutsätter att Centerpartiets folkvalda representanter i Sveriges riksdag kräver att den utredning som nu tillsätts tar sin utgångspunkt i alla sjuka människors rätt till offentligt finansierad vård och alla läkares skyldighet att främja hälsa och rädda liv.

MAGNUS ANDERSSON Förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund
KATARINA ERLINGSON Regionråd Region SkånePartistyrelseledamot
MUHARREM DEMIROK Partistyrelseledamot
GUSTAV ANDERSSON Landstingsråd Stockholms län
MARIANNE LARM-SVENSSON Landstingsråd Jämtlands län
GÖRAN KARLSSON Regionråd Region Halland
HANS HEDLUND Oppositionslandstingsråd Västernorrlands län
OLLE EDBLOM Oppositionslandstingsråd Västerbotten
KRISTINA ISAKSSON Förbundsordförande Centerstudenter
KRISTIN ORETORP Vice förbundsordförande Centerkvinnorna
STINA BENGTSSON Vice ordförande Stockholms Centerkvinnor
MARIE WICKBERG 1:e vice förbundsordförande CUF
IDA KARLSSON Vice Förbundsordförande Centerstudenter
MARIA LEIFLAND Kommunstyrelseordförande Värnamo
ANDERS LARSSON Kommunstyrelseordförande Lindesberg
EWA ENGDAHL Kommunstyrelseordförande Högsby
BJARNE FÄRJHAGE Kommunstyrelseordförande Lilla Edet
CARINA BENGTSSON Kommunstyrelseordförande Ljungby
GUNNEL BENGTSSON Kommunalråd Halmstad
ANN- MARI NILSSON Kommunalråd Jönköping
RASMUS PERSSON Kommunalråd Örebro
MARIA NILSSON Kommunalråd Helsingborg
JOHAN MAGNUSSON Kommunalråd Upplands-Väsby
TAGE GRIPENSTAM Kommunalråd Södertälje
MAGNUS SVENSSON Gruppledare Söderhamn
APHRAM MELKI Gruppledare Järfälla
HANS LINDQVIST Gruppledare Värmdö
JOHAN PETTERSSON 2:e vice förbundsordförande CUF
CHRISTINA PETTERSSON Socialnämndsordförande Lindesberg
GUNILLA HJELM Ordförande Jönköpings Centerkvinnor
HELEN TÖRNQVIST Vice distriktsordförande Centerpartiet Stockholms stad
RAYMOND PETTERSSON Kulturnämndens ordförande Värnamo
GABRIEL BERGIN Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter
PER JOHANSSON Förbundsstyrelseledamot CUF
RICKARD NORDIN Förbundsstyrelseledamot CUF
ANKI ENEVOLDSEN Kretsordförande Centerpartiet Gagnef
JESPER OVEREEM Kretsordförande Centerpartiet Gävle
LARS STJERNBERG Barnläkare och centerpartist
MARIA LEANDER Vice ordförande kommunfullmäktige Söderhamn
KARIN FÄLLDIN Distriktsordförande CUF Göteborg
SIMON PALME Ordförande StureplansCUF
HANNA WAGENIUS Ordförande Jämtland-Härjedalens CUF
PIA TOREMAR Ordförande Södermalmscentern
JONAS RASK SAMUELSSON Ordförande Östersund Frösö centeravdelning
OSCAR FREDRIKSSON Ordförande Kungsholmscentern
JOHAN FOLIN Ordförande Lunds Centerstudenter
MARIANNE NORD Ordförande i Hägersten-Skärholmens Centeravdelning
KARIN CARLESTEN Internationell sekreterare Centerkvinnorna
ELIN ARONSSON Ledamot landstingsfullmäktige Värmlad
KARIN GREENBERG Regionfullmäktigeledamot Västra Götaland
HANNA ERSHYTT Regionfullmäktigeledamot Region Skåne
REGIANA HORTIN Landstingsfullmäktigeledamot Stockholms län
HENRIK SJÖHOLM Ledamot i grundlagsutredningen
MATHIAS KNUTSSON Politisk sekreterare Region Skåne
ULRIKA MÅNSSON Ersättare kommunstyrelsen Varberg
CHARLOTTE EDBERGER-JANGDIN Kommunfullmäktigeledamot Örebro
LENA CARLBOM Kommunfullmäktigeledamot Falkenberg
DANIEL RUNVIK Ombudsman CUF Värmland
LOTTA NORDFELDT Ledamot distriktsstyrelsen Centerpartiet Stockholm stad
ANDREAS STENMARK Ledamot CUF:s solidaritetskommitté
GUNILLA HANSSON Förtroendevald revisor Stockholms läns landsting
KARIN SIMONSSON Södermalmscentern
JONATAN LINDBORG CUF Skåne
MARCUS JÖRN OLOV PERSSON Ledamot i distriktsstyrelsen Uppsala CUF


Läs Maciej Zarembas fantastiska krönika. Läs också Magnus blogg.

Inga kommentarer: