måndag, maj 05, 2008

Det svåra med mångfald

Går det att tvinga fram mångfald? Den frågan ställer jag mig ganska ofta. Jag har i mitt arbete inom samhällsplaneringsfrågorna i Linköping funderat på om vi skulle ställa krav på mångfald vid upphandlingar. I mitt uppdrag inom partistyrelsen har jag varit med och jobbat fram flera program och presenetrat många idéer kring mångfald och integration. Men vad jag kommer fram till är att det går aldrig att tvinga fram mångfald. Nu läser jag att det knappt finns några personer med utomnordisk bakgrund i styrelserna för de statliga bolagen. Maud Olofsson ställs till svars för detta och SvD hänvisar till hennes löfte om att den nya regeringen skulle arbeta med frågan och bli bättre gällande mångfalden. Jag tycker att denna typ av granskning är bra, men saknar djup. Det är alltid bra att sätta fokus på ett problem. Men journalisten skriver att det blivit sämre med mångfalden då det idag bara finns en person med utomnordisk bakgrund till skillnad från förut, då det fanns två. Med den typen av logik så skulle det alltså betraktas som ett bra resultat om det var tre istället för två. Så går det ej att resonera. Elisabeth Thand Ringqvist ger en bra förklaring när hon säger;
Det har visat sig vara svårt med mångfaldsrekrytering. De traditionella
källorna vi rekryterar från har inte den här mångfalden.

Vad det betyder är att vid styrelserekryteringar så vänder sig de flesta till sitt eget nätverk. Ett nätverk som inte sällan består av personer med liknande bakgrund. D v s få personer med utomnordisk bakgrund. Den analysen är värd mer än vad man kanske först förstår. För det betyder att nu kommer fokus hamna på att öka sitt nätverk vid rekryteringen. Detta gynnar det fortsatta styrelsearbetet eftersom fler personer med olika bakgrund kommer in. Det handlar inte bara om en ökad etnisk mångfald, utan även om en bättre könsfördelning och bättre åldersstruktur.

Många kommer nu att hävda att fokus enbart kommer vara på etnisk bakgrund och att flera personer kommer kvoteras. Men så kommer det inte bli. Mer fokus kommer hamna på kompetens. Rekryterarna kommer tvingas inse att det inte bara är deras bekanta som är kompetenta. Och de kommer behöva inse att likformiga styrelser inte gynnar tillväxten. Viktigast av allt kommer att vara att mångfaldens vikt i en globaliserad värld kommer att få större betydelse.

1 kommentar:

Anonym sa...

Detta är Sverige, varför har inte svenskar rätt till sitt land som alla andra?