torsdag, maj 29, 2008

Konkurrensverket får en att fundera.

Konkurrensverket är en intressant aktör. Jag följer deras hemsida ganska regelbundet. Håller inte alltid med dem, men de får en att fundera över sin egen hållning. Mer än en gång har jag ändrat uppfattning efter att ha fördjupat mig i deras arbete. Den senaste tiden har de rutit till ganska ordentligt. Nu har de kommit ut med en ny rapport, "Väl fungerande marknader för ett konkurrenskraftigt Sverige", där de slår fast att den svenska välfärden bara har att vinna på en fortsatt internationalisering. Globaliseringen skapar möjligheter för fler att producera varor och tjänster och att bjuda ut dem på en större marknad, skriver de. Kan någon egentligen säga emot? Men den tydligaste meningen är utan tvekan,
När konkurrensen på detta sätt skärps stimulerar det till ökad effektivitet,
innovationskraft och utveckling. Det leder i sin tur till stärkt ekonomi på
olika håll i världen, och därmed skapas förutsättningar för ökad välfärd åt
fler.

Konkurrensverket säger som det är, ökad konkurrens leder till ökad välfärd. Ska vi behålla den svenska modellen, med allmän välfärd, behövs nytänkande och ökad konkurrens. Den som inte vågar tänka nytt eller intar en självgod hållning, - Vi kan bäst, vi behöver inte ändra ngt, den kommer att förlora.

Den riktiga tankeställaren i deras rapport är deras hållning gentemot offentlig näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader. Först slår de fast att, Ska vi i Sverige kunna dra fördelar av globaliseringen måste vi dessutom se till att skapa förutsättningar för fungerande konkurrens på lokala och nationella marknader. Alltså, väl fungerande marknader utan konstlade regler leder till ökad konkurrens vilket i sin tur leder till ökad välfärd. Enkelt! Eller?

Ett annat problem som uppmärksammas i rapporten är att offentlig näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader många gånger riskerar att snedvrida konkurrensen och slå ut mer effektiv produktion från privata företag.

- Vi måste få tydliga regler för när, och hur, det ska vara tillåtet för offentliga aktörer att bedriva näringsverksamhet i konkurrens med andra aktörer på olika marknader. Huvudregeln bör vara att sådan verksamhet ska vara förbjuden.

Hmm. Dessutom vill de införa möjligheter till sanktion mot kommuner som bedriver sådan verksamhet. Förbjuda offentlig näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader, visst får det en att fundera?

måndag, maj 26, 2008

Anpassa er eller så blir det inget!

Jag har följt Mp´s kongress lite av och till. Måste säga att de börjar bli farliga. Snart kan man ju börja gilla vissa element i deras politik. I alla fall på riksnivå. Det som gör mig glad i deras sätt att hantera sin nya roll är att de vägrar fortsätta sitt liv som dörrmatta till (s). Det visar på ett ansvar inför sina egna medlemmar och för väljarna i stort. En eloge.

Samtidigt så flörtas det både till höger och till vänster. Men kanske mest till vänster. (s) flörtar tillbaka, medan Ohly spelar "hard to get". Marita Ulvskog hon flörtar, men gör hon det helhjärtat? Tror inte det. Hon vill absolut ha med (v) om det ska bli något. Detta visar att Mp inte har en enkel resa framför sig. De är trots allt outsiders i vänstersammanhang. De representerar en annan världsbild än vad både (s) och (v) gör. De har inte samma partihierarki som de övriga två. Och de drvier faktiskt frågor som inte de övriga driver. Aftonbladet har idag en ledare som beskriver vad Mp har att se fram emot i en vänsterregering, Anpassa er eller stick!

Det går att läsa att Mp har en bir kvar till att bli regeringsdugliga. T ex måste de tänka om vad gäller friskolorna, flyktingmottagandet och familjepolitiken. De måste även fundera över sin syn gällande facket och arbetsmarknadspolitiken. Kort sagt, Mp måste ändra ställning i dessa frågor.

Självklart bör även (s) anpassa sig till sin nya flört.
Naturligtvis måste även socialdemokraterna anpassa sig för att en koalition
ska fungera. Partiledningen borde till exempel snabbt säga ja till en stor
satsning på järnvägar för att minska växthuseffekten.
Tydligen så ska det räcka med att tala växthuseffekt med Mp, för något annat förstår de sig inte på, enlitg Aftonbladet.

En tidningsledare är ingen partirepresentant, men kan nog ändå sägas ha en del insyn i vad som tänks och tycks. Jag tror inte att (s) förstått vad som skett inom Mp. De tror att de fortfarande kan använda dem som dörrmatta, men denna gång med två ministerposter som tack. Sen ska Mp snällt och fogligt anpassa sig efter sossarnas vilja. För i deras värld så är det de som vet hur saker ska vara. Inga miljöflummare ska komma här och diktera några villkor. Anpassa er eller stick!

söndag, maj 25, 2008

Alla dessa NIMBYister

Gårdagens corren har en artikel som på ett utomordentligt sätt visar på hur en NIMBY ser ut i Linköping. Det handlar om en textrad som står med i Översiktsplanen i det avsnitt som behandlar eventuella nya kolonilotter,
Emmaboda och Ådala koloniområden bevaras i enlighet med översiktsplanen från
1997 och strandområdet öppnas för allmänheten och en gång- och cykelväg anläggs
hela vägen efter Stångån.

Då rasar kolonisterna för de vill inte att strandområdet ska öppnas för allmänheten och de vill inte ha en GC-väg längs med Stångån. För det skulle störa dem. Strandområdet är kommunal mark, men har använts av kolonisterna som sitt eget. Nu vill vi att fler ska kunna ta del av denna vackra miljö. Men se det ska de inte få. För där har kolonisterna alltid varit och ingen allmänhet ska få störa deras lugn. Sen är det cykelvägen. Visst vore det underbart om man kunde ta cykel runt Stångån. Men det ska inte heller få ske. För då sätter dessa människor sig emot det. Så här säger en av kolonisterna till Corren,
Vi tycker att kommunens satsning på cykelvägar är utmärkt. Men vi vill inte
ha någon cykelväg här, det skulle förstöra lugnet och friden.
Ja så talar en äkta NIMBYist. Bygg gärna, men inte här.

Det lustiga i kråksången är att detta är en idé som står med i Översiktsplanen. Den är inte ens med i vår nuvarande planering, utan är en ambition inför framtiden. Vi rekomenderar att det byggs fler koloniområden, bl a i Emmalund och Åby. Det är ingen som motsätter sig det. Men ve den som försöker göra området tillgängligt för andra än de som redan finns där.

lördag, maj 24, 2008

Tänk på pocenten Sahlin

Det finns väl en nidbild av politiker, nämligen att de inte väjer för att ljuga. Jag försöker ständigt motbevisa denna tes. Tyvär så finns det de som gör motsatsen. Mona Sahlin är en av de som inte drar sig för att säga olika saker beroende på vem hon talar med. När Alliansen presenterade en gemensam klimatpolitik med målet att sänka koldioxidutsläppen skrek sig oppositionen, med sossarna i spetsen, hesa för att man inte satt nivån på sänkningen till 40% jämfört med 1990 års nivå. Allt annat var enligt dem ett svek.

Ja, så lät det då. Idag säger Sahlin en annan sak. Hon vill ha en sänkning av koldioxidutsläppen med 30%. Just det. 30%, inte 40%. Det här säger hon under en ESP (Europeiska Socialdemokratiska Partiet) konferens inför EU-parlamenstvalet. .
Sahlin vill att ESP ska gå till val med löftet att koldioxidutsläppen ska
minskas med 30 procent till 2020, jämfört med 1990 års nivå.
Allt enligt AiP

SvDs Per Gudmmundson skriver om det. Hans ananlys är träffande,
Alltså: när socialdemokraterna rackar ner på regeringen hycklar man. Där man
själv har inflytande nöjer man sig med betydligt beskedligare
utsläppsminskningar.
Hyckleri och lögner. Ja, inget är förbjudet i strävan efter den "orättfärdigt" förlorade makten.

fredag, maj 23, 2008

Kön till kassan är egositens Nirvana

Jag har lovat mig själv att inte bry mig om småsaker. Men även löften till en själv kan vara svåra att hålla. Speciellt när man blir irriterad över människors egoism. Jag ska ge er inblick i det som har retat gallfeber på mig idag.

Jag har känt mig helt kass hela dagen. Tror jag håller på att bli sjuk. Men, handla måste man ändå. Mjölken är slut och lite annat. Efter att ha tragglat mig igenom butiken så beger jag mig till kassan. Står där i kön med min korg när det plötsligt sker. En ny kassa öppnas! Nu vet alla vad som sker. Det är som en skenande hjord med gnuer. Alla, precis alla, ska bege sig till just den kön. Skitsamma att jag stod före alla de andra i nuvarande kö. Nej då. De ska till vilket pris som helst före mig. Varför? Ingen skulle komma på idéen om att tränga sig före i en kö. Men så fort en ny kassa öppnas så är det som om alla oskrivna regler om beteende i kön upphävs. Då gäller inga köregler utan det är vassast armbågar som gäller. Men det är ändå inte det som är det mest irriterande. Nej, det är den självgoda uppsyn som dessa kassaegositer får. Om de lyckas komma först i den nya kön så får de en blick i ögonen som lyser av självgodhet. Eller fel. De ser ut som om de lyckats överlista systemet. Ni vet alla de vänner man har/haft som alltid trodde det fanns ett sätt att knäcka "systemet" oavsett vad det var. Räkna kort vid Black Jack bordet, aktieplaceringar o.d. Sen står de där, före mig i kön, och låtsas som inget med sin "lyckats knäcka systemet" look.

Tror jag blir extra känslig när jag är på väg att bli sjuk. Om några dar kommer jag säkert skratta åt detta inlägg och tycka det är bland det mest pinsamma jag skrivit. Men just nu känner jag bara en sak. AHHH!!! Jag har lust att sparka alla er kassaegositer i röven.

Kan man bli kär i en site? I LUV YIMBY!!!

Bygg gärna, men inte här. Vi är inte emot utvecklingen, men just den här platsen är helt världsunik. Ahh, världen kommer rämna om ni bygger just här. Ja, argumenten som jag möter nästan dagligen är många. Många vill att det byggs, men inte där de bor. Begreppet kallas NIMBY (Not In My Back Yard). För mig är denna företelse höjden av egoism. Jag förstår att man tycker om sitt bostadsområde. Men varför ska inga andra få uppskatta de kvaliteter som man själv värdesätter? Det verkar som om många utgår från att det egna bostadsområdet är förbehållet en själv och att det ska sättas en glaskupa över som förhindrar fortsatt utveckling.

Som en ventil i denna egoistiska tryckkokare finns YIMBY (Yes In My Back Yard). Jag har blivit kär i detta begrepp och vad de står för. Nu utgår mycket av deras verksamhet från Stockholm, men ändå. För mig som gillar spännande arkitektur, gärna på höjden, är detta en frizon i vardagen. Tänk om vi inte satt fast i gamla strukturer och framtvingade mönster? Hur skulle Linköping då kunna se ut? Tja, kanske något här lockar?

torsdag, maj 22, 2008

Vem säger nej till nya betyg, LIU eller (s)?

Idag står det i tidningen (pappret) att Linköpings universitet som en av 96 remissinstanser säger nej till regeringens förslag om ny betygsskala. Själva skriver de
Vi grundar vårt svar på forskningskompetens vid LiU. Forskningen visar att
graderade betyg leder till ett ytligare lärande. Antalet betygssteg påverkar
vilket förhållningssätt eleven har till sitt lärande. Betyg har en styrande
funktion, fokus läggs på betygen istället för på lärandet.
Ja, det är väl OK att en instans säger nej. Tillsammans med Göteborgs kommun och Högskoleverket är de de enda som gör det. Övriga 93 är inte emot det. Men det som gör LIUs nej så olustigt är att det är skrivet av Andreas Fejes (s). Visserligen är han docent vid universitetet. Men han är samtidigt en ytterst aktiv socialdemokrat som dessutom är ledamot av kommunens barn- och ungdomsnämnd. Det rimmar väldigt illa och är för mig beviset på att socialdemokraterna inte drar sig för att bland ihop sina roller för att nå politiska ambitioner. Usch och Fy!!!

onsdag, maj 21, 2008

Morgan Johansson, Bananrepublikens president!

Nu har fem av riksdagens sju partier kommit överens i grundlagsutredningen. Alliansen och Miljöpartiet är överens om att en gammal grundlag ska göras om. De är överens om att inrätta en författningsdomstol (Jippi!!!), skilda valdagar, stärkt personvalssystem, ökad möjlighet till kommunala extraval och mycket mycket mer. Läs gärna mer hos Annie. Detta är kanske det största som sker i Sverige. Det är inte varje dag man skriver en ny författning. Då är det också viktigt att söka uppgörelser där en absolut majoritet av den representativa demokratin står bakom förslaget.

Men att få med socialdemokraterna på tåget visar sig svårare än väntat. Världsbilden är fortfarande att socialdemokratin representerar solen och alla vi andra kretsar kring dem. Att fem partier är överens om en sak som (s) inte delar betyder i sossevärlden att det är en statskupp på gång. Morgan Johansson går så långt som att påstå att om de andra inte först förhåller sig till (s) så skulle det innebära att Sverige var en bananrepublik.

– Sverige är ingen bananrepublik, vi är inte ett land där man
trumfar igenom stora förändringar när det gäller grundslagsfrågor. Jag hoppas
att de borgerliga partierna och miljöpartiet inte tänker slå in på den
vägen

Den socialdemokratiska visionen om det alena styrande partiet har kommit på skam, men de verkar inte ha förstått det. Vem är då som egentligen representerar en bananrepublik?

tisdag, maj 20, 2008

Papperslösa engagerar

Det har varit en del skriverier efter att vi publicerade vårt öppna brev. Många ger oss stöd, men det finns även de som inte tycker som oss. Imorgon kommer det även att debatteras både i Svt och P1 innan debatten i Riksdagen tar vid.

När jag följt debatten på nätet är det några saker som slår mig. 1, Många stör sig på att vi skulle ha missat vad lagförslaget handlar om. 2, Flera tycker inte att det är OK att personer som fått avslag eller aldrig ens sökt asyl ska ha rätt till vård.

Jag har respekt för alla dessa synpunkter. Men jag håller inte med dem.

1. Att lagförslaget inte skulle få direkta konsekvenser för papperslösa är en lek med sanningen. Det stämmer att Göran Hägglund ska utreda frågan och att det primärt är en fråga för Socialdepartementet. Men om vi läser det svar som Tobias Billström ger Zaremba ser vi att han inte kan hålla sig ifrån att kommentera det.
Ska vi bygga upp ett skuggsamhälle, där de som egentligen inte har rätt att
vara här kan leva i någon form av permanent limbo där de själva dessutom
riskerar att fara illa, exploateras och utnyttjas? En ny lagstiftning måste
balansera humanitet för människor i behov av vård med strävan att inte skapa ett
sådant skuggsamhälle.

Om det förslag till beslut som ligger inte hade betydelse för papperslösas rätt till vård, varför bemödar han sig att ta upp 1/3 av artikeln för detta resonemang? Men det är inte allt. Läser vi sen propositionen står det svart på vitt,
Om ett avslagsbeslut har meddelats följer av överenskommelsen att vård ska
erbjudas till dess att beslutet om avvisning eller utvisning har verkställts.
Detta gäller dock inte vuxna som håller sig undan verkställighet av ett
utvisnings- eller avvisningsbeslut.

För mig står det ganska klart att det beslut som tas imorgon har enorm betydelse för papperslösas möjlighet att få vård.

2. Visst är det ett problem att folk som fått avslag eller aldrig sökt asyl väljer att gömma sig hellre än att lämna landet. Vi får ett limboliknande tillstånd. Men varför förespråkar vi inte utökade resurser till polisen för att söka upp och avvisa dessa med tvång? Nej, därför att lösningen på de gömdas situation är mer komplicerad än så. Och jag tror få av oss skulle vilja se ett polissamhälle liknande det. Men det är enkelt att säga nej till vård och tro att det löser situationen. Men vi frågar oss aldrig varför dessa människor väljer att gömma sig just i Sverige? Danmark har inget som liknar gömda flyktingar. Vi kan ju försöka inbilla oss att det beror på fri sjukvård, men vi glömmer att Sverige har ett oerhört gott rykte i världen när det gäller humanitet. Det är ett rykte som byggts upp under många år. Det är ett rykte vi borde vara stolta över och vårda. Det är ett rykte som får människor att välja Sverige som tillflyktsort. Situationen med gömda får vi lösa på annat vis.

Samtidigt kan vi ju fastna i en teoretisk debatt i om det är "rätt" att ge vård till personer som befinner sig utan tillstånd i landet. Men alla verkar vara överens om att akutvård ska erbjudas. Det verkar finnas en tro att papperlösa kommer söka sjukvård för snart sagt varje åkomma. Varje liten hostning och de springer till sjukan. Men så blir det ju inte och så är det ju inte heller. Istället väntar de in i det längsta, även med dödshotande sjukdomar. De väntar så pass länge att en enkel åkomma riskerar att bli ett akut tillstånd. Eller ännu värre, leda till döden. Ngt som skulle kunnat åtgärdas tidigt och till en billig peng tillåts istället bli en mänsklig tragedi och en ekonomiskt betungande behandling. Men först då ska de ha rätt till vård. Allt för att vi inte vill skicka "fel "signaler. Zaremba beskriver det så bra när han svarar Billström:
Jag vet inte om det är populism eller aningslöshet som leder hans penna när
han frågar varför de som inte lyder lagen skall ha samma rättigheter som
laglydiga. Vet han inte att på två områden (sjukvård och rättsväsen) är blind
likabehandling själva villkoret för att människosynen inte skall ruttna? Eller
menar han att den som fuskar med skatten förverkar sin rätt till schyst
rättegång?

Jag vet inte vad som kommer ur detta. Men jag tycker det är oerhört tråkigt att vi för en debatt där signalerna vi skickar blir viktigare än människovärdet.

måndag, maj 19, 2008

En människas värde avgörs inte av ett papper!!!

Vad är det som definierar oss som människor? Ja idag tycks det vara om vi innehar ett papper eller inte. Ett papper där det står några siffror som slutar med fyra magiska sådana. Har du dessa så kan du få din cancer behandlad. Har du det inte så får du börja bli troende. Så ser verkligheten ut i dagens moderna Sverige. Vi har människor som gömmer sig undan utvisning. Hur många de är vet vi inte. Det gissas om 10 000, ja upp emot 30 000. Människor som lever i en parallel värld mitt i bland oss. Dessa människor har en svår tillvaro. Självförvållad skulle en del säga. Ja, men slutar de vara människor för det?

På tisdag ska riskdagen fatta beslut om papperslösa ska få rätt till vård eller inte. Enligt den proposition som ligger så ska papperslösa inte få annat än akut vård, och även den ska de bekosta själva. En förlossning kostar 21 000 kr. Centerpartiets riksdagsgrupp har sagt att de kommer rösta för denna proposition. Moderater och socialdemokrater har sedan tidigare varit för detta. Jag tycker det känns fel av mitt parti. Det parti som så tydligt stod upp för de mänskliga värdena i debatten om övergångsregler. Det parti som kämpade för flyktingamnesti. Det partiet vill nu rösta för detta. Därför skriver jag och 63 andra ledande centerpartister ett öppet brev till riksdagsgruppen för att klargöra vår syn.

Kära vänner!
Vi som skriver till er är centerpartister från hela landet. Vi skriver, därför att vi känner en ökad oro för de ställningstaganden vi märkt att många av er på senare tid tagit i frågan om rätten till offentligt finansierad vård för papperslösa.
Sverige har skrivit på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Vi vill att fler länder ska skriva under. Ändå ska riksdagen på tisdag klubba ett lagförslag som bryter mot de mänskliga rättigheterna. "Förslag till lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande (2007/08:105)" är ett lagförslag som är långt ifrån liberalt och en klar inskränkning i tanken om alla människors lika värde.
Vi vet att den lag som nu ska klubbas i första hand handlar om att skriva in det i lag som tidigare stod i ett avtal mellan stat och landsting. Men vi menar att den kommande lagen endast kan vara interimistisk. Det är inte rimligt att permanenta en lag som tvingar vårdpersonal att antingen arbeta i en rättslig och ekonomisk gråzon eller bryta mot läkaretiken.
Vi kan inte acceptera att ni som våra riksdagsledamöter röstar för en sådan lag utan att också ha en plan för hur lagen ska förbättras. I förlängningen och inom en snar framtid är allas rätt till vård det enda rätta. Vi kan inte vara sämst i Europa på att följa de mänskliga rättigheterna på detta område. Sveriges ställningstagande har redan kritiserats kraftigt från det internationella samfundet.
Vissa hävdar att rätt till vård skulle vara ett incitament för att vistas i Sverige illegalt. En sådan tanke är befängd. Enskilda personer som får mödravård, hjärtmedicin eller cancerbehandling kan inte rubba vår svenska välfärd. Mot bakgrund av Centerpartiets modiga ställningstagande mot övergångsregler för medborgarna i de nya EU-länderna 2005 känns denna plötsliga rädsla för social turism helt oproportionerlig.Vi tar inte i detta sammanhang ställning till de papperslösas rätt att stanna i Sverige. För oss handlar frågan enbart om humanitet. Centerpartiet är och ska vara ett humant parti.
Den lag som nu ska klubbas måste vara tillfällig. Vi förutsätter att Centerpartiets folkvalda representanter i Sveriges riksdag kräver att den utredning som nu tillsätts tar sin utgångspunkt i alla sjuka människors rätt till offentligt finansierad vård och alla läkares skyldighet att främja hälsa och rädda liv.

MAGNUS ANDERSSON Förbundsordförande Centerpartiets Ungdomsförbund
KATARINA ERLINGSON Regionråd Region SkånePartistyrelseledamot
MUHARREM DEMIROK Partistyrelseledamot
GUSTAV ANDERSSON Landstingsråd Stockholms län
MARIANNE LARM-SVENSSON Landstingsråd Jämtlands län
GÖRAN KARLSSON Regionråd Region Halland
HANS HEDLUND Oppositionslandstingsråd Västernorrlands län
OLLE EDBLOM Oppositionslandstingsråd Västerbotten
KRISTINA ISAKSSON Förbundsordförande Centerstudenter
KRISTIN ORETORP Vice förbundsordförande Centerkvinnorna
STINA BENGTSSON Vice ordförande Stockholms Centerkvinnor
MARIE WICKBERG 1:e vice förbundsordförande CUF
IDA KARLSSON Vice Förbundsordförande Centerstudenter
MARIA LEIFLAND Kommunstyrelseordförande Värnamo
ANDERS LARSSON Kommunstyrelseordförande Lindesberg
EWA ENGDAHL Kommunstyrelseordförande Högsby
BJARNE FÄRJHAGE Kommunstyrelseordförande Lilla Edet
CARINA BENGTSSON Kommunstyrelseordförande Ljungby
GUNNEL BENGTSSON Kommunalråd Halmstad
ANN- MARI NILSSON Kommunalråd Jönköping
RASMUS PERSSON Kommunalråd Örebro
MARIA NILSSON Kommunalråd Helsingborg
JOHAN MAGNUSSON Kommunalråd Upplands-Väsby
TAGE GRIPENSTAM Kommunalråd Södertälje
MAGNUS SVENSSON Gruppledare Söderhamn
APHRAM MELKI Gruppledare Järfälla
HANS LINDQVIST Gruppledare Värmdö
JOHAN PETTERSSON 2:e vice förbundsordförande CUF
CHRISTINA PETTERSSON Socialnämndsordförande Lindesberg
GUNILLA HJELM Ordförande Jönköpings Centerkvinnor
HELEN TÖRNQVIST Vice distriktsordförande Centerpartiet Stockholms stad
RAYMOND PETTERSSON Kulturnämndens ordförande Värnamo
GABRIEL BERGIN Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter
PER JOHANSSON Förbundsstyrelseledamot CUF
RICKARD NORDIN Förbundsstyrelseledamot CUF
ANKI ENEVOLDSEN Kretsordförande Centerpartiet Gagnef
JESPER OVEREEM Kretsordförande Centerpartiet Gävle
LARS STJERNBERG Barnläkare och centerpartist
MARIA LEANDER Vice ordförande kommunfullmäktige Söderhamn
KARIN FÄLLDIN Distriktsordförande CUF Göteborg
SIMON PALME Ordförande StureplansCUF
HANNA WAGENIUS Ordförande Jämtland-Härjedalens CUF
PIA TOREMAR Ordförande Södermalmscentern
JONAS RASK SAMUELSSON Ordförande Östersund Frösö centeravdelning
OSCAR FREDRIKSSON Ordförande Kungsholmscentern
JOHAN FOLIN Ordförande Lunds Centerstudenter
MARIANNE NORD Ordförande i Hägersten-Skärholmens Centeravdelning
KARIN CARLESTEN Internationell sekreterare Centerkvinnorna
ELIN ARONSSON Ledamot landstingsfullmäktige Värmlad
KARIN GREENBERG Regionfullmäktigeledamot Västra Götaland
HANNA ERSHYTT Regionfullmäktigeledamot Region Skåne
REGIANA HORTIN Landstingsfullmäktigeledamot Stockholms län
HENRIK SJÖHOLM Ledamot i grundlagsutredningen
MATHIAS KNUTSSON Politisk sekreterare Region Skåne
ULRIKA MÅNSSON Ersättare kommunstyrelsen Varberg
CHARLOTTE EDBERGER-JANGDIN Kommunfullmäktigeledamot Örebro
LENA CARLBOM Kommunfullmäktigeledamot Falkenberg
DANIEL RUNVIK Ombudsman CUF Värmland
LOTTA NORDFELDT Ledamot distriktsstyrelsen Centerpartiet Stockholm stad
ANDREAS STENMARK Ledamot CUF:s solidaritetskommitté
GUNILLA HANSSON Förtroendevald revisor Stockholms läns landsting
KARIN SIMONSSON Södermalmscentern
JONATAN LINDBORG CUF Skåne
MARCUS JÖRN OLOV PERSSON Ledamot i distriktsstyrelsen Uppsala CUF


Läs Maciej Zarembas fantastiska krönika. Läs också Magnus blogg.

söndag, maj 18, 2008

Vem ska tolka lagarna?

När jag gick i grundskolan fick jag lära mig att Riksdagen det är där våra lagar blir till just lagar. Sen är det upp till våra domstolar att tillämpa dem. Jag har alltid tyckt att detta är en bra princip. Politiker är allmänhetens representanter och ska se till att det finns lagar som skyddar medborgarnas intresse. Men vi behöver professionella jurister som sedan tolkar och tillämpar dessa lagar så som de var menade. Ibland händer det dock att den tolkning som görs inte faller politikerna på läppen. Kan man då som politiker bara strunta i att följa det juridiska beslutet? Nej, är väl mitt svar. Men alltför ofta händer det att politiker vill strunta i att följa den juridiska tolkningen av lagen därför att den inte passar deras ambitioner.

Ett tydligt exempel på detta är när Lena Micko i corren säger att Konkurrensverket har fel tolkning när det gäller kommuner och landsting som inte upphandlar offentlig verksamhet under anbudskonkurrens . Det handlar såklart om det jag skrev om tidigare, att Tekniska Verkens avtal med ett flertal kommuner måste rivas upp för att de aldrig genomgick offentligt anbudsförfarande. Konkurrensverket har ingen teckning för sina tuffare upphandlingskrav på kommuner och landsting, säger Micko. Men vem har tolkningsföreträde? Om vi nu väljer att tro på det som Micko säger gällande Konkurrensverkets beslut, ja då har vi ju regeringsrättens beslut att ta ställning till. De har dömt både Simrishamn och Tomelila för att ha brutit mot LOU. Det är den domen som Konkurrensverket kan luta sig emot.

Men jag kan ändå förstå Micko i en del av vad hon menar. Denna tolkning skulle kunna få konsekvenser för miljöarbetet. Men är den oron i sig en anledning till att medvetet bryta mot lagen? En lag är en lag och den gäller tills det att den är ändrad. Det handlar i grunden om att upprätthålla moralen gällande vårt rättssystem. Hur skulle det se ut om en enskild medborgare bröt mot en lag som flera tyckte var fel? Det är väl också den slutsatsen som SKL gör. Det som Micko säger till corren stämmer bara delvis. När hon hänvisar till en gemensam skrivelse från SKL till regeringen så får hon det att framstå som att de krävt att kommunerna ska få ett undantag. Men av deras eget veckobrev framgår det att vad de krävt är "nödvändiga lagändringar".

Detta är tyvärr ett återkommande fenomen. Många försöker hävda att ändamålen helgar medlen. Med den tolkningen rättfärdigar de sedan brott mot lagen. Det är inte för mig politikens roll. Det offentliga kan aldrig, och får aldrig, bryta mot lagen. Om det finns misstankar om att fel kan vara på väg att begås så ska sakkunskap rådfrågas. Och inte enbart sådan som säger det man vill höra. Om det är så att en lag är fel, och det finns många sådana exempel, så ska de ändras på laglig väg först. Ta strandskyddet. En idiotisk lagstiftning enligt mig. Men jag kan ju inte börja bryta mot den bara för att jag tycker den är fel. Kanske är det så att Micko har rätt i att denna lag är fel. Men då måste den ändras och inte brytas mot.

lördag, maj 17, 2008

Vad sägs om en hyresrätt på Long Island?

Vi håller på att få en ny stadsdel i Linköping. Södra Ekkällan. Eller ska vi säga "Lilla New York"? För två av bostadsprojekten där har blivit uppkallade efter stadsdelar i New York. Först ut var Manhattan och nu följer Long Island. Det första är NCCs höghus och det senare är ett samarbete mellan HSB och NCC där det byggs 180 hyresrätter. Hur var det nu igen med det där om att det var omöjligt att bygga hyresrätter? Jag gillar idéen om ett "Lilla New York". Många kommer säkert att säga att det är storstadskomplex. Men låt dem säga det då. Komplex eller inte, jag gillar det skarpt!

HSB i Östergötland är en häftig aktör. Verkar som om de kollektivt käkar huggorm i styrelsen. Eller kanske är det bara VD Peter Lindgren? För de har flera av de häftigaste projekten på G i Linköping just nu. Vad sägs om 180 hyresrätter när de flesta säger att det är omöjligt att bygga. Ett höghus i Berga med Gert Wingårdh som arkitekt. Ett ganska pampigt bygge mitt i city, Kv. Banken.

Det är detta som gör mitt uppdrag så kul. Jag får träffa massor av häftiga aktörer. För det är inte bara HSB som kör på för fullt och har idéer. Botrygg, NCC, JM, Byggvesta, Sverigehuset, Kärnhem och alla de andra har så många spännande tankar om hur vi tillsammans kan utveckla Linköping så ibland blir man snurrig. Å så här var det ju när Sverige verkligen växte. Det var driftiga entreprenörer som tog ett stort ansvar. Men i miljonprogramsyran hände ngt. Det offentliga blev drivande kraft och sen försvann driftigheten. Istället blev hela branschen ett bidragsträsk styrt av klåfingriga politiker med "simcity" vibbar. Missförstå mig inte. Det behövs ett samhälleligt ansvar som tas av det offentliga. Men vi måste också våga erkänna att byggherrar kan vara lika ansvarstagande.

Tack för att ni tar ansvar för vår gemensamma utveckling!

fredag, maj 16, 2008

Kärlekskranke Nisse

Ocensurerade insändare är något av det bästa att läsa. De är oftast skrivna i stundens hetta och med mycket känsla. Idag skriver signaturen Nisse en insändare som överträffar det mesta. Är säker på att det är gjort med glimten i ögat. Men jag anar en kärlekskrank ung man i bakgrunden. Kanske kan bli något av en Linköpingsvariant på Tom Hanks och Meg Ryans succéfilm, Sömnlös i Seattle?

Nya Berg!?

Idag kan man läsa i tidningen om planer för delar av Berg? Fantastiska visioner för ett område som idag är en slummrande idyll. Precis som Lennarth Falk säger så "kan det vackra julidagar vara uppemot 20 000 turister i Berg, men besökarna möter en ren öken". Tillbringar själv gärna tid där och känner väl också att det är ngt som saknas. Men det kanske kan bli ändring på det? Jag skulle gärna se att det hände mer vid kanalen i Berg.

Det kanske mest spännande projektet är idéen om en restaurang och konferensanläggning ute i vattnet. Det är en ung tjej, Anna Ahlbeck, som först kom med den här idéen. Hon och jag träffades och vi pratade lite om detta. Första tanken var att försöka skapa detta vid Ekängen, men det kändes ganska svårt. Istället tog hon kontakt med Kanalbolaget och vips, de nappade på idéen.

Det ska bli riktigt skoj att jobba med dessa planer nu. För nu är det dags att försöka förverkliga detta. Kommunen ska inte vara en motpart i liknande ärenden, utan en medpart. Vi ska hjälpas åt att möjliggöra dessa projekt.

onsdag, maj 14, 2008

Tekniska Verken i underläge

Jag är inte den typen som gärna säger, Vad var det jag sa. Men nu tar jag mig friheten att säga just det. Vad var det jag sa? December förra året hade vi en debatt i kommunen angående Tekniska Verkens uppköp av fjärrvärmen i Åtvidaberg. Vi var ett gäng som uttryckte vår tveksamhet till detta. Inte för att det skulle vara en dålig affär. Utan för att kalkylen bygger på att TV ska växa för att fortsätta vara lönsamma. Fjärrvärme kräver stora insatser av sopor. Det funkar när man har en garanterad tillgång till sopor, som dessutom behöver vara ekonomiskt väldigt lönsamt. Jag ifrågasatte om det i framtiden kommer att gå att säkersställa en sådan tillgång till avfall. Men nej, jag var ju inte klok som trodde att det TV inte skulle klara den konkurrensen om soporna. Ja, vi vet att konkurrensen är knivskarp. Nu vet vi också att Tekniska Verken inte längre kan ta sin tillgång för säker.

Förra veckan kom Konkurrensverket med flera beslut på raken som alla går emot TV och de avtal de har med flera kommuner. Ödeshög, Tranås, Vimmerby och Mönsterås. Samtliga kommuner har skrivit kontrakt med TV om avfallsförbränning och som nu underkänns för att de "brutit mot upphandlingslagstiftningen genom att inte tilldela kontraktet avseende avfallsbränning enligt de procedurregler som gäller för öppet eller selektivt förfarande". Sedan tidigare fick man ju backning gällande ett liknande avtal med Söderköpings kommun. Konkurrensverket kommer att fortsätta på den inslagna linjen och fler avtal kan komma att upphävas. Vad får det för resultat gällande tillgången på sopor?

Nu kommer säkert någon hävda att Konkurrensverket inte riktigt förstått detta. Kanske driver man vidare dessa beslut till högre instans. Men frågan är om vi har den moraliska rättigheten att göra det? Konkurrensverkets uppgift är "att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och att övervaka att företagen följer konkurrenslagen." De ska också "granska att de offentliga aktörer som ska tillämpa upphandlingsreglerna verkligen gör det och följer upphandlingslagarna." Om de nu anser att TV brutit mot lagen kan vi då ignorera det? Som privatperson skulle jag ju då hävda att om en kommun anser sig berättigad att bryta mot lagen då är det fritt fram för ALLA att göra samma sak. Varför ska jag bry mig om att söka bygglov? Varför betala kommunalskatt?

Nej, kommuner måste föregå som ett föredöme gällande åtlydnaden av lagar. Därför bör TV, innan konkurrensverket gör det åt oss, se över alla avtal och upphäva de som inte gjorts genom offentlig upphandling. Sen får vu fundera på vad dessa beslut får för följder för den fortsatta tillgången på avfall till den nya stora förbränningsugnen.

Ibland får kritik mig att le

Jag får en del kritik i min roll. Oftast, för att inte säga nästan uteslutande, är det från personer som inte vill att det byggs där just de bor (men gärna någon annanstans) eller så delar de inte mina politiska värderingar. Det är helt OK. Kritik ingår i min roll. Kritik är också bra när den är saklig. Eftersom den får oss i majoriteten att vända och vrida på frågorna mer än en gång. En bra idé kan alltid bli bättre. Tyvärr är det ofta som kritiken inte är saklig. Jag tillskrivs massor av åsikter eller onda baktankar som jag aldrig ens tänkt.

Men ibland ser jag kritik som riktas mot mig som faktiskt får mig att le. Inte för kritiken i sig, utan för det sätt som den är skriven. En kreativitet i skriften och en underfundig ton som faktiskt är rolig. Corren hade en debattartikel om Stora torget. Efter det följde en forumdebatt där flera personer skrev och tyckte i frågan. Signaturen Diderot tycker uppenbarligen inte att jag är särskilt klok:
Nu har torget förvandlas till en reklamplats för de "förträffliga"
politikerna i den borgerliga alliansen. Först var det Demiro-kocko-bäng
(c) som påtvingade flanerande en förskräcklig, öststatsinspirerad och revisionistisk diabildshow med syftet att få Linköpingsborna att svälja visionen att allt
är antingen jättebra eller på väg att förbättras i vår kommun.

Demiro-kocko-bäng. Vad ska jag säga? Jag blir faktiskt glad av att läsa detta. Kanske har jag en sjuk böjelse. En sadomassoschistisk tendens som gör att jag njuter av denna typ av offentlig späkning. Eller så uppskattar jag faktiskt kreativitet?

tisdag, maj 13, 2008

Ny simhall???

Linköpings tidning frågade mig häromdagen om det var sant att kommunen planerade en ny simhall. Nja, blev mitt svar. Men de har börjat fundera på om det finns ett behov av en ny. Varje år kostar det stora summor att underhålla den gamla simhallen. Samtidigt är kommunen i behov av en 50-meters bassäng. Då vore det oansvarigt av kommunstyrelsen om de inte tog upp en diskussion kring ett nybygge. Det blev en artikel. Som ansvarig politiker för planärenden så fick jag frågan var ett nybygge i så fall borde ligga. Jag är ju av den åsikten att det behövs tänkas nytt när det byggs nytt. Kanske vid Stångån eller Stångebrofältet, blev därför mitt svar. Det var inget slumpmässigt svar. För där har vi ju bestämt oss för att samla en stor del av våra idrotts- och evenemangsarenor. En simhall borde därför passa bra där. Samtidigt får du ju en naturlig koppling till vattnet. TV4 Öst gjorde igår ett intervju kring detta som sändes idag. Nu tog ju de ut svängarna lite extra och påstod att det nästan är klart med en sådan placering. Men det är det ju inte. Först måste det till ett beslut om det överhuvudtaget ska byggas nytt eller inte. Där har kommunstyrelsen inte fattat beslut än. Men eftersom de börjat diskutera frågan så vill jag vara med i diskussionen.

"Demiroks drömbygge" sas det i nyhetsinslaget. Ja, det är nog ett drömbygge som vore skithäftigt att vara med om. Tänk er själva ett badhus vid vattnet i Nykvarnsparken. Stora panoramafönster som blickar ut mot vattnet. Kanske kan delar av badhuset ligga ute i vattnet för att förstärka känslan. Du kan ha uteserveringar där det idag inte finns något annat. Kanske kan det ordnas med ordentliga platser för fiske. Då menar jag inte ett liten brygga, utan kanske något mer avancerat. Vad sägs om möjligheten att hyra kanoter eller trampbåtar? Eller en pool vid strandbrynet, i vattnet? Beachen som vi har vid Scandic kanske kan flyttas ned hit? Vi behöver ju inte heller fastna vid att det bara ska vara en simhall. Med ett bra arenabygge kan Linköping vara med och anordna EM och VM i simmning. Det vore passande med tanke på att vi har en av världens bästa simklubbar i stan, LASS. Det kanske går att hitta en entreprenör som vill driva konferensanläggning i en sådan byggnad. Konferera vid vattnet. Avsluta dagen med relax och spa. God mat utlovas också.

Förresten. Vem har påstått att det bara ska vara kommunen som står för kulorna? Dags att hitta nya sätt att finansera våra gemensamma angelägenheter på. Jag har inga problem med att andra vill vara med och satsa på vår framtid. Den synen får SEKO stå för.

Kom ihåg att vi bor i stan "där idéer blir verklighet". Då måste du också våga ha idéer. Ett badhus kan vilken kommun som helst bygga. Men ett badhus som är helt unikt gällande funktion, form och placering kan bara en kommun med driv och framtidstro bygga.

måndag, maj 12, 2008

Jag visste det...

Shopping gör oss lyckliga. Nu är det bevisat, enligt en undersökning som ska publiceras i Phsychological Science, att vi blir lyckligare av att konsumera. Kanske därför jag så ofta mår bra. Carolin Dahlman skriver om det på Dagens handel.

Kanske dags för lite lyckoinjektion nu. Vad sägs om ett par snygga sneakers?

Näringslivets förtroende sviker och integrationen haltar

Så kan man sammanfatta Linköpings situation. Jag vet att det är hårda ord, men jag känner att det är dags för självkritik. Politiken är alldeles för dålig på det. men när fakta stirrar oss rakt i ansiktet går det inte att fortsätta med självförnekelse. Idag kom Svenskt Näringslivs årliga rankning av kommunernas företagarvänlighet. Fär fjärde året i rad tappar Linköping placeringar. Från att ha varit på 46:e plats 2005 är vi idag på 86:e plats. Jag kanske öppnar upp för att kritik riktas mot sittande majoritet med detta. Men ser vi till tappet så är socialdemokratin lika skyldiga till detta. Men det kanske är just detta, försöken att hitta en syndabock, som gör att vi inte hinner lyssna på företagarna. Vi är för upptagna med politiskt kjäbbel istället.

När det gäller integration så är Linköping inte heller någon mönsterkommun. Enligt tidsskriften Fokus rankning så hamnar vi på en icke hedrande 110:e plats. Sysselsättningsgraden bland utrikesfödda i Linköping är lägre än jämförbara städer. Andelen som kommer i jobb efter introduktionstiden är också den lägre än i andra jämförbara kommuner. Allt detta innebär att vi går miste om skatteintäkter som vi borde haft om integrationen i Linköping funkat lika bra som i de bästa kommunerna.

Varför väljer jag att vara så självkritisk som jag nu är då? Jo, därför att jag ser en sammanhängande tråd mellan dessa två dystra siffror. Att inte vara bland de bästa när det gäller företagsklimatet ger flera sidoeffekter. En av dessa är en dåligt fungerande integration. För om vi jämför de bägge tabellerna ser vi ett klart samband mellan ett bra företagarklimat och en bra integration. Förra årets bästa integartionskommun Värnamo återfinns i år på 6:e plats. Samtidigt är de på 14:e plats i Svenskt Näringslivs ranking. Årets bästa integrationskommun, Gnosjö, är på 17:e plats när det gäller företagarvänlighet. Och så fortsätter det. Företagarvänlighet korrelerar med bra integration. Tyvärr så har vi brister när det gäller detta i Linköping. Något som vi måste bli absolut mycket bättre på om vi ska fortsätta vara en tillväxtkommun att räkna med.

fredag, maj 09, 2008

När ska Emil Berg och vänstern ta avstånd från extremister?

När är våld lovvärt och när är det förkastligt? I Sverige är det uppenbara svaret att vänsterextremisters våld anses som lovvärt. En helt sjuk ordning, men tyvärr sann. Förra helgen anordnade CUF stämma i Jönköping. Hela helgen kantades av hot och trakasserier. Utförda av några obskyra ungdomar som säger sig stå på vänsterkanten. Trots hoten genomförde CUF sin stämma. Liberala Ungdomsförbundet var där för att visa sitt stöd, men var fanns oppositionspolitikernas stöd? Istället valde socialdemokraterna att kritisera CUF för att "försvåra demokratin". Vänsterpartiet sa inte ett ord, trots att de i andra fall är snabba att tala om yttrandefrihet. Tydligen gäller inte detsamma när det är borgerliga partiers yttrandefrihet som hotas.

Valrörelsen 2006 kantades av liknande händelser. Centerpartiets lokaler runt om i landet utsattes för hot och våld. Vår egen lokal i Linköping utsattes för sabotage flera gånger. Inte då heller kom det några avståndstaganden från vänsterpartiet. Jag kan förstå att vänsterpartiet håller med i den teoretiska kritiken som riktades mot oss. Men jag vill inte tro att de även höll med i att vi skulle utsättas för hot och sabotage.

Magnus Sandelin, frilansjournalist och författare till boken "Extremister", skriver idag en suverän debattartikel på Expressen. Där tar han just upp problemet med att autonoma vänstergruppers våld många gånger anses som lovvärt och man väljer att gulla med dessa grupper.

Emil Berg, partistyrelseledamot för (v) och fullmäktigeledamot i Linköping har i en interpellation ställt frågan hur det står till med censuren i kommunala lokaler. Han syftade på den uppmärksammade affischen i Linköping som hängde i kommunens lokaler men som togs ned. En lovvärd interpellation, men hur står det själv till med din syn på censur Emil? Hur står det till med vänsterpartiets syn på censur? Jag har hört många vänsterpolitiker hänvisa till Ådalen -31, och med rätta förklarar de det avskyvärda i att ta till våld gentemot människor som vill uttrycka sin demokratiska åsikt. Men varför tar de då inte själva avstånd av de vänstergrupper som idag brukar våld? Det kan väl inte vara så att du vill censurera våra åsikter Emil?

För att upprätthålla någon som helst trovärdighet i ditt demokrativurmande Emil, så vore det klädsamt om du också kunde ta avstånd av de vänstergrupper som anser det berättigat att använda våld mot meningsmotståndare. Eller är deras våld lovvärt?

torsdag, maj 08, 2008

Idag ryker grannsämjan med Norrköping.

Idag, just nu, har jag inget till övers för 4:e storstadsregionen eller grannsämjan med Norkköping. Ni är supertrevliga och allt det där. Men tyvärr, nu är det bara en sak som gäller.

AIK!!!

Ska till idrottsparken för att se AIK spöa Norrköping. Gärna med många mål. Inte för att det är just Norrköping, utan för att det var länge sedan de fick göra många mål. Men resten av tiden kommer jag givetvis att hålla på Norrköping. Hoppas speciellt de spöar Djurgården och Hammarby.

Kan staten skapa entreprenörer? Eller, lägg ned ALMI!

Idag har jag träffat två riktiga entreprenörer. Willy och Anssi på WilLak i Linköping. De har skapat ett byggsystem som kortar arbetstiden och sänker kostnaderna, samtidigt som det höjer kvaliteten. Jag var hos dem i c:a 2 timmar och har aldrig känt mig så peppad som när jag gick därifrån. Vilka entreprenörer. Jag var där för att lyssna på vad de hade att säga. För att se om det fanns ngt som kommunen kunde hjälpa dem med. Deras svar var kort och koncist, -Vi har aldrig haft några problem med kommunen. Vi har fixat allt själva och inte känt behov av att rådfråga kommunen. Kände mig riktigt dum då. För vi politiker lever ibland i en sinnevärld där vi tror att vi kan fixa företaganrnas alla problem. Deras största dilemma kanske ligger i detta. Politiken kramar ibland sönder de riktiga entreprenörerna.

Willy och "Lacken" hade startat med en egen idé. Satsat egna pengar. Hittat samarbetspartners själva och nu också lyckats själva. De reflekterade inte ens över att kommunen kunde, eller borde, ge dem ngt stöd. En sak var de dock tydliga med. Lägg ned ALMI! Fundera inte på att försöka göra om denna organisation, utan lägg bara ned den. De berättade om sina egna erfarenheter och det lät ganska rysligt. De hade blivit beviljade lån av ALMI för att växa. Problemet var bara att Willy och Lacken ansåg inte att de fick den hjälp de behövde, utan den hjälp som ALMI tyckte de behövde. De var tvungna att anställa en säljare, fastän de ansåg att de kunde sköta detta själva. De blev nästan påtvingade en marknadsföringskurs som skulle kostat dem halva den lånesumma de fått beviljad. Och de ansåg inte att deras nisch, byggbranschen fick den uppmärksamhet den förtjänade. Eftersom det inte var hi-tech så var det inte spännande, var deras tolkning. Deras fråga till mig var, Tror politiker att staten kan skapa entreprenörer? Vad svarar man på det? Jag hade kanske inte sett det på det viset, men visst har de en poäng. För ALMIs uppdrag går ju lite ut på att "skapa" entreprenörer. De ska hjälpa till med finansiering, sa jag. Låt privata banker sköta det, kontrade de med. De har kompetensen som behövs och då kan ni samtidigt spara en och annan krona på denna myndighetsliknande organisation.

Efter detta möte har jag en ny syn. Vi ska nog fundera över ALMIs framtid. Centerpartiets ambition är glasklar. Gör det enklare för företagare. Ett företag ska inte falla på grund av regelkrångel eller brist på finansiering. Det ska vara enkelt, och roligt att driva företag. Men vi får inte inbilla oss att staten kan skapa entreprenörer. Vi kan göra deras liv enklare. Men detta kanske vi gör bäst genom att inte lägga oss i så mycket. Så tack Willy och Lacken. Det är sådana entreprenörer som ni som lyfter Sverige!

Detta inlägg finns även på framtidsdialogen.se

tisdag, maj 06, 2008

Gröna bluffar

Miljö är inne. Det märks när man är ute och handlar. Snart sagt alla produkter ges en "grön" image. Men är de alltid så värst gröna? Veckans Affärer listar åtta gröna bluffar. BAE Systems tar definitivt priset för främsta bluff.
Gröna vapen? Give me a brake! Bland BAEs miljöprodukter finns ammunition med mindre bly, bepansrade fordon med minskade koldioxidutsläpp, och reducerad utsläpp i granaterna. Ehh, tror jag håller mig till KRAV.

Hur finansierar vi framtiden?

Ingen kan väl ha undgått SEKOs kampanj, Den svenska modellen 2.0, som går för fullt. 7 mille kostar den och har som syfte att kritisera regeringens politik. När jag ser den så funderar jag på allvar om jag delar samma vardag som detta LO förbund. Ser vi samma verklighet? För vad jag ser är att skatteintäkterna inte räcker till att finansiera allt det som vi behöver i framtiden. Nu kommer säkert en och annan kritisera mig och hävda att de minsann skulle fixat det. Men verkligheten ser inte så ut. Ett exempel. De infrastruktursatsningar som Linköpings kommun står inför ligger i storleksordningen 1,5-2 miljarder inom c:a 10-15 års tid. Det blir 150 miljoner årligen. Den investeringsbudget som teknik- och samhällsbyggnadsnämnden har att förfoga över, TsN är ansvarig för nybyggnation av infrastruktur, uppgår till 150 miljoner årligen. Slutsats, SEKOs förslag inneär att vi skulle använda alla pengar enbart på infrastruktur. D v s inga lekplatser eller parker. Ingen utveckling av stadsdelarna. Inget trygghetsarbete. Bort med det för linköpingsbon så eftertraktade Novemberljus. Ja, i stort sett allt som inte är infrastruktur skulle behöva plockas bort. Jag vet inte ens om vi skulle ha råd med infrastrukturen i framtiden. För det blir bara dyrare och dyrare att bygga vägar, om ngn trott ngt annat. SVT gjorde en intervju med mig kring detta dilemma i söndags.

Nej, SEKO och jag delar inte samma verklighet. Det är min tro. För om vi gjorde det skulle de inse att vi måste hitta nya lösningar på morgondagens situation. Det går inte att bara skrika efter det som en gång varit. Det går inte att utveckla ett land, eller en kommun, med nostalgi. Jag tror att vi behöver inse att samfinansierade lösningar på samhällets gemensamma intressen är det bästa. D v s, offentligt-privatfinansierade vägar är något som vi ska välkomna.

EP valet närmar sig med stormsteg

Undrar om det är många utanför politiken och nyhetsredaktionerna som känner till att det nästa år är val till Europaparlamentet? Jag hoppas verkligen det! För det är minst lika viktigt som valet till Sveriges riksdag. Nu väljer vi de personer som ska företräda oss bland de övriga länderna i EU. Personer som kommer definiera vår gemensamma framtid.

Centerpartiet påbörjar nu sin nominering till Europaparlamentsvalet. Det är en väldigt öppen och demokratisk process där ALLA medlemmar har möjliget att få sin röst hörd. Först sker en webbnominering via vår internwebb. Sen blir det en rådgivande medlemsomröstning, innan listan slutgiltigt slås fast i november på Framtidskonventet.

Så alla medlemmar. Ta nu chansen att nominera din kandidat redan idag.

måndag, maj 05, 2008

Det svåra med mångfald

Går det att tvinga fram mångfald? Den frågan ställer jag mig ganska ofta. Jag har i mitt arbete inom samhällsplaneringsfrågorna i Linköping funderat på om vi skulle ställa krav på mångfald vid upphandlingar. I mitt uppdrag inom partistyrelsen har jag varit med och jobbat fram flera program och presenetrat många idéer kring mångfald och integration. Men vad jag kommer fram till är att det går aldrig att tvinga fram mångfald. Nu läser jag att det knappt finns några personer med utomnordisk bakgrund i styrelserna för de statliga bolagen. Maud Olofsson ställs till svars för detta och SvD hänvisar till hennes löfte om att den nya regeringen skulle arbeta med frågan och bli bättre gällande mångfalden. Jag tycker att denna typ av granskning är bra, men saknar djup. Det är alltid bra att sätta fokus på ett problem. Men journalisten skriver att det blivit sämre med mångfalden då det idag bara finns en person med utomnordisk bakgrund till skillnad från förut, då det fanns två. Med den typen av logik så skulle det alltså betraktas som ett bra resultat om det var tre istället för två. Så går det ej att resonera. Elisabeth Thand Ringqvist ger en bra förklaring när hon säger;
Det har visat sig vara svårt med mångfaldsrekrytering. De traditionella
källorna vi rekryterar från har inte den här mångfalden.

Vad det betyder är att vid styrelserekryteringar så vänder sig de flesta till sitt eget nätverk. Ett nätverk som inte sällan består av personer med liknande bakgrund. D v s få personer med utomnordisk bakgrund. Den analysen är värd mer än vad man kanske först förstår. För det betyder att nu kommer fokus hamna på att öka sitt nätverk vid rekryteringen. Detta gynnar det fortsatta styrelsearbetet eftersom fler personer med olika bakgrund kommer in. Det handlar inte bara om en ökad etnisk mångfald, utan även om en bättre könsfördelning och bättre åldersstruktur.

Många kommer nu att hävda att fokus enbart kommer vara på etnisk bakgrund och att flera personer kommer kvoteras. Men så kommer det inte bli. Mer fokus kommer hamna på kompetens. Rekryterarna kommer tvingas inse att det inte bara är deras bekanta som är kompetenta. Och de kommer behöva inse att likformiga styrelser inte gynnar tillväxten. Viktigast av allt kommer att vara att mångfaldens vikt i en globaliserad värld kommer att få större betydelse.

fredag, maj 02, 2008

Vidriga vänsterfascister

Tydligen så finns det fortfarande krafter kvar i Sverige som inte tror på demokrati. Krafter som tycker att åsiktsfrihet först bör genomgå en av dom kontrollerad censur. Åsikter som inte passar ska inte få uttryckas. En läskig syn. CUFs stämma i Jönköping har drabbats av dessa demokratiföraktande krafter. Läs Magnus och Maries rapporter direkt från stämman.

Jag har varit och lyssnat på talare som förklarat att det i Sverige finns demokratiföraktande terrorgrupper, med islamistiska förtecken, som söker demokratins skydd för att bedriva sin verksamhet. Har aldrig tänkt på att denna strategi helt och hållet anammats av vänsterfascistiska grupper. I skydd av ett fritt styre så angriper de själva hjärtat i demokratin, yttrandefriheten. Med våld och hot ger de sig på oliktänkande. Tyvärr så är det ganska sorgliga typer som ger sin egen tillvaro någon form av sammanhang genom att skapa en fiende som tycks gå emot deras extrema våldsideologi. Men de kommer aldrig att segra. Våldsverkare och demokratiföraktare har alltid förlorat mot de som står upp för frihet och öppenhet.

Stå på er CUF! Faan vad ni är bra Magnus, Marie och alla ni andra som står upp för riktig solidaritet.