onsdag, april 09, 2008

Vem skulle inte betala mer för bättre sjukvård?

Igår kom SKL med resultatet av en enkätundersökning de låtit göra. Där blev resultatet att den absoluta majoriteten av svenskarna föredrar ökad kvalitet inom vården före sänkt skatt. De flesta skulle t o m föredra höjd skatt om det gav högre kvalitet inom vården. Ganska fort drogs det i de absolut högsta växlarna av detta resultat. "Regeringen har ingen grund för sin politik", dundrar vänsterpartiet. Emil Berg skriver direkt i corren och drar slutsatsen att Medborgarna är inte bara kritiska till att sänka skatten – de flesta kan även tänka sig att höja skatten. Själv har jag svårt att se några som helst tendenser i denna undersökning förutom att svensken är klok. För jag tycker det är ett sundhetstecken att så många som 90% valt att svara att de föredrar bättre vård före sänkt skatt. Lugn lugn. Jag har inte gått och blivit åsa-nisse marxist. Jag hara bara tagit mig tiden att läsa enketundersökningen. Så som den är utformad så får den svarande enbart alternativet sänkt skatt eller bättre vård. Slutsatsen blir då att frågeställaren utgår från att vården enbart står i relation till skattetrycket. Med de alternativen skulle jag också välja högre skatt med bättre vård. Den andra slutsatsen att svensken skulle vilja betala mer skatt för att få bättre vård är precis likadan. Vem skulle inte vilja ha bättre vård. Och om det enda alternativet då vore högre skatt skulle väl de flesta välja högre skatt. Frågan skulle lika gärna ha kunnat lyda: Skulle du kunna tänka dig att betala högre skatt för att ditt barn ska få vård? Eller, skulle du kunna tänka dig högre skatt för att du ska kunna opereras när du är sjuk? Vem skulle inte välja högre skatt då? Som man ställer frågan får man svar.

Men men, vi vet att kvaliteten i vården inte är korrelerad till skattetrycket. Om det vore så skulle vi ha världens näst bästa vård, efter Danmark. Vi har ju nämligen världens näst högsta skattetryck.

Inga kommentarer: