tisdag, april 29, 2008

Liveblogg: Social housing eller inte?

Just nu debatterar vi särskilda ägardirektiv för kommunens bolag i kommunfullmäktige. Många tycker mycket och debatten går från hög nivå till ganska låg. Vad som är helt och hållet tokigt i debatten just nu är att socialdemokraterna, vänsterpartiet och i sista minut även miljöpartiet vill ta bort det ägardirektiv till allmännyttan som anger att de ska "ta ansvar för att bostäder finns att få för personer med svag ställning på bostadsmarknaden." Så gick det med solidariteten. Vi ska äga ett allmännyttigt bolag, men de ska inte vara allmännyttiga. Anledningen anges vara att det då riskerar att utvecklas till ett bolag för "social housing". D v s ett bolag som enbart sysslar med att ordna bostäder till socialt svaga grupper. Ingen vill att Stångåstaden ska utvecklas till ett bolag för social housing. Och det kommer heller aldrig att ske. Stångåstaden har idag c:a 17 000 lgh i sitt bestånd. Den dagen vi har 17 000 personer som är i behov av särskilt stöd för att få en bostad då har vi ett allvarligt problem. Det skulle faktiskt vara minst det dubbla eftersom det i varje lgh bor c:a 2 personer. D v s vi skulle ha 34 000 personer som inte klarade av att skaffa sig en egen bostad. Vid en sådan situation bör vi nog prata om andra problem än om vi har social housing eller inte.

Inga kommentarer: