torsdag, april 10, 2008

Imorse kom det besked som vi väntat på. Ett tredje steg i jobbskatteavdraget. Fantastiskt! På kort tid har Alliansregeringen lyckats öka hushållens ekonomiska förutsättningar ganska reellt.
Därför går vi vidare med ett tredje steg i jobbskatteavdraget. Detta sker på
två sätt. Dels med hjälp av sänkt genomsnittsskatt så att trösklarna in på
arbetsmarknaden sänks. Dels genom ytterligare sänkt marginalskatt för låg- och
medelinkomsttagare så att det lönar sig att arbeta mer. Vi vill också begränsa
uttaget av statlig inkomstskatt för att öka drivkrafterna även för
heltidsarbetande och göra det mer lönsamt att utbilda sig.
Jag ska göra en koppling till det möte jag var på igår. Där träffade jag Mats Svegfors som primärt talade om regionfrågan, men också berörde flera punkter bl.a. tillväxt och offentlig finansiering. Han hade en klok utläggning om vad vi måste göra för att säkra den offentligt finansierade sektorn. "Tillväxt genom ökad produktion räcker inte för att bekosta de framtida resursbehoven inom främst sjukvården. Den genererade tllväxten äts ganska omgående upp av främst ökade lönekostnader. Vad som behövs är tillväxt som drivs av fler arbetade timmar. Fler som bidrar till skatteintaget." Alla som sades igår håller jag inte med om, men i stort har han rätt. Vad som behövs är fler som jobbar och färre som lever i utanförskap. Med jobbskatteavdraget får vi just dessa effekter. Det lönar sig för fler att jobba och för många lönar det sig att jobba mer. Mer arbetade timmar=mer pengar till offentlig verksamhet. D.v.s lägre skatter är den enda vägen till ökad välfärd, bättre sjukvård och skola.

Jag bara undrar vilka domedagsprofetior som oppositionen nu ska komma med. Kan bli ganska komiskt att lyssna på dem idag.

Inga kommentarer: