tisdag, april 22, 2008

Framtidens hyresmarknad, och lite om poolen.

Jag får ofta inbjudningar till alla möjliga konferenser och seminarier. Oftast låter de väldigt häftiga, men är ganska tunna i innehåll. Därför åker jag sällan på sådana. Men idag var jag på en i Stockholm om bostadshyresmarknaden. Den var otroligt spännande. Hyresmarknaden har ju under väldigt många år stått inför stora strukturella problem. Många vill vara med och tycka till om hyresmarknaden, samtidigt som det förväntas att den ska fungera på en konkurrensutsatt marknad. Resultatet har blivit en dåligt fungerande marknad för hyresrätten. Mer subventioner skriker en del. Nej, mer politisk styrning skriker andra. Debatten har blivit otroligt polariserad.

Därför var det kul att delta idag. Mats Odell var där och berättade om regeringens planer. Barbro Engman gav hyresgästföreningens syn. Ur Linköpingsperspektiv var det kul att se att Byggvesta fick stort utrymme att tala om deras möjlighet att bygga hyresrätter. Detta linköpingsföretag lyckas bygga hyresrätter när andra säger att det är omöjligt. Ett annat linköpingsbolag som tidigare fick stå i rampljuset när det gäller att bygga hyresrätter är Botrygg. De byggde/bygger hyresrätter på platser där andra sa att det var omöjligt. Dessa två linköpingsföretag har skakat om ganska mycket i branschen, som annars kan vara ganska konservativ. Kul!

Måste väl oxå skriva om pooeln och plaskdammarna. Har ju blivit en del skriverier på insändarsidan efter att vi sa att vi vill ha en pool i stångån. Ja, vad ska man säga. Sticker man ut hakan får man vara beredd på att ta emot några smällar. Får väl erkänna att det kommer bli svårt att göra alla linköpingsbor glada i alla frågor. Jag får varje vecka minst ett mejl och ett telefonsamtal om hur vi måste satsa på Stångån. Det är väldigt dyrt att göra stora satsningar. Men en pool är en billig investering som kan skapa mycket känsla kring ån. Jag har svårt för att göra plojgrejer för skattepengar, men detta ser jag som en god investering. Ska vi få en känsla kring vattnet måste något hända. Poolen är bara en liten del av detta arbete. Vi samarbetar med både Göta kanal och Kinda kanal för att öka attraktionskraften kring vårt vatten. Sen förstår jag att det är en del som anser att vi borde satsa på annat istället, t ex plaskdammar. Men då har man inte riktigt förstått kostnaden för detta. Att bygga om två plaskdammar kostar i runda slängar fem miljoner. Kraven för dessa två dammar skulle vara nästan lika tuffa som för en femtiometers olympisk bassäng. D v s vi behöver egentligen två badvakter. Annars blir jag ansvarig om det skulle hända ngt med ett barn. Vi har valt att titta på om det inte går att hitta andra lösningar. Ex vattenlek. Samtidigt finns det ett enormt behov av pengar till lekplatser i andra delar av kommunen. Mitt val blir alltså att ta ställning till om vi ska satsa på ytterligare 10 lekplatser eller 2 plaskdammar.

Inga kommentarer: