onsdag, april 23, 2008

Budget

Idag är det dags att ta budget för Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi kommer under 2008 att investera för c:a 250 miljoner. C:a 100 miljoner av dessa sker i samband med nybyggnation och då är exploatörerna med och tar kostnaden. 144 miljoner sker enbart genom skattemedel och är sådant som bl.a. ska öka stadens attraktivitet. Måste säga att det känns bra att ta en sådan kraftfull tillväxtorienterad budget som det nu är. Oppositionen kommer dock ha sina synpunkter. Skam vore det annars. Men det handlar om marginaler. De kommer att ställa sig bakom ungefär 99% av vår budget. Det måste väl ändå tyda på att de tycker att vi för en bra politik?

Inga kommentarer: