fredag, mars 07, 2008

Sabuni och Björklund har rätt, men gör fel

Igår slogs det på trummorna. Invandrarflickor får inte delta i skolundervisningen på samma villkor. Sara Högdins doktorsavhandling, Utbildning på (o)lika villkor, gav folkpartiet anledning att snabbt gå ut och kräva ändring av lagen. I avhandlingen kommer det fram att 18 procent av de utlandsfödda skolflickorna inte får delta i sexualundervisningen, på skolresan får 14 procent av invandrartjejerna inte följa med, simundervisning förvägras 6 procent av de invandrade flickorna. Hemska siffror, men inget överraskande. Så här ser det ut på en mängd skolor. Föräldrar som hindrar sina barn från att delta i skolundervisning med hänvisning till någon obskyr del av en religiös skrift. Och folkpartiets krav på att inga undtantag ska kunna göras från skolplikten har sin rätt. Detta är ett problem som inte kan eller ska blundas för. Inte heller tror jag på att lösningen är att systematiskt dela upp klasser som anses opassande i tjejer och killar. Det ger helt fel signaler. Sverige är ett sekulärt land och skolväsendet ska hållas fritt från religiösa inslag, såsom uppdelning av klasser efter kön.

Men, och det här är ett stort men. Folkpartiet har för bråttom i detta fall. De drar allt för höga växlar av doktorsavhandlingen och svänger sig med väldigt vida begrepp. Sara Högdin skriver själv att enkätundersökning är begränsad till 1 314 elever på högstadiet i fyra kommunala grundskolor ”i en medelstor svensk kommun”. Och den som vill peka på att detta skulle vara ett bevis för att flickor från mellanöstern generellt sätt är förtryckta ska ta med i beräkningarna att det i avhandlingen framgår att gruppen utlandsfödda elever från Mellanöstern består av 64 stycken tjejer och killar. Ett väldigt litet urval att basera ett lagändringskrav på. När detta läggs fram som ett problem så framställer folkpartiet det som att ALLA flickor med invandrarbakgrund lever under samma förhållanden. Och så är det inte. Expressens ledare har en bra poäng när de skriver: resultatet hade förstås blivit annorlunda om Högdin valt skolor med betydligt större andel kurdiska, turkiska och iranska elever. Och visst är det så. Alla som benämner sig som muslimer lever inte ett liv strikt efter koranen.

Min slutsats blir att folkpartiet har rätt till viss del. Detta är ett problem för många flickor som vi måste ta tag i. Vi får inte heller ge vika på vara sig jämställdheten eller skolplikten. Men var försiktig i att generalisera. Detta gäller långt ifrån alla som benämner sig som muslimer. De flesta tror jag inte känner igen sig i den beskrivning som ges av detta. Varken jag eller mina syskon, även mina systrar, har hindrats från att delta i skolundervisningen. Mina föräldrar skulle aldrig ha kommit på den tanken. Inte heller några föräldrar som jag känner i min närhet. Dylika uttalanden från folkpartiet får en faktiskt att undra vilken typ av röster som de är ute efter i valet.

Inga kommentarer: