måndag, februari 18, 2008

Språktest eller omtanke?

Nio av tio sfi-lärare saknar utbildning på rätt nivå i undervisningsämnet svenska som andraspråk, omkring 25 procent av dem som började sfi 2003/04 hade inte avslutat sin utbildning efter två år utan fortsatt att studera, sfi blir en form av försörjning utan att den studerande egentligen får några språkkunskaper eller presterar några resultat. Detta är bilden av dagens SFI-undervisning. Tyvärr skulle mycket mer kunna sägas om denna utbildning som än mer skulle fläcka denna bild. Slutsatsen är att detta är ett kapitalt svek. Det är ett svek gentemot de som studerar svenska för invandrare i förhoppning att få jobb. Och det är ett svek mot oss skattebetalare som betalar för denna lekstuga. Nu skriver Jan Björklund och Nyamko Sabuni på DN debatt om detta. Rubriksättaren har självklart valt en provokativ rubrik, "Krav på svenskkunskaper skärps för invandrare". Nu undrar säkert många om detta är ett sätt att smyga in Fp:s krav på språktest? Jag tycker det är långt ifrån det. Språktestet skulle vara ett krav vid medborgarskapsansökan. Detta är att styra upp den utbildningsform som Mona Sahlin låtit gå vind för våg. Jag ser det som omtanke. Men självklart kommer oppositionen att dundra på, Främlingsfientlighet. Fel att ställa högre krav, o.s.v. Men kom då ihåg att den som bär störst ansvar för det som vi nu står inför är Mona Sahlin. Vad gjorde hon som integrationsminister? Jo hon startade Centrum mot Rasism, vars största bedrift var att försöka bråka om Nogger Black. Något annat kan jag inte komma på att hon gjorde. Men feel free att rätta mig.

Inga kommentarer: