måndag, februari 25, 2008

Södertälje bolagiserar skolan

Södertälje kommun är nog en av de kommuner som drar idén med kommunala bolag till sin yttersta spets. De har ju tidigare varit ute och startat PR-byrå. Nu ska de bolagisera skolan. Tom Tits Experiment, som är ett kommunägt aktiebolag, har sedan tidigare drivit en förskola och tanken är att de nu också ska driva en grundskola som friskola. DN skriver om det. Skolverket sa nej till deras ansökan. Men skam den som ger sig. Kommunen gick vidare och fick nej även i länsrätten. Kommunen gick vidare och fick till slut rätt i kammarrätten. Ett kommunalt bolag ska nu alltså få driva en friskola utanför den kommunala förvaltningen. Betänk att detta sker i en socialdemokratisk kommun. De som annars brukar tycka att det är pest och pina med friskolor har inga problem med att ett kommunalt bolag driver en friskola.

Kvar finns nu inga hinder för kommuner att helt bolagisera skolan. Varför sköta den inom förvaltningsformen när du kan sköta det som ett bolag? Detta leder till att två system helt blandas ihop. Det som gäller den kommunala skolan och det som gäller friskolor. Jag är också helt övertygad om att detta strider mot kommunallagen, men tyvärr delar inte kammarrätten min uppfattning. Viktigast av allt är att med ett sådant system ändras förutsättningarna för de kommunala bolagen helt. Skola är ju definitivt en kärnverksamhet. Varför skulle andra bolag välja att inte starta skolor nu? Snart kan skolnämndernas dagar vara räknade och kommunala bolag sköter det istället.

Tyvärr ser vi att detta är en ihållande trend. Verksamheter som tidigare sköts inom förvaltningen går mer och mer över till att skötas i bolagsform. Jag är tveksam till om detta är en bra utveckling.

Inga kommentarer: