fredag, februari 15, 2008

Kan vi fortsätta sticka huvudet i sanden?

Det kan bli lite tjatigt med allt mitt skriveri kring de kommunala bolagen. Jag får be om ursäkt för det, men det är en fråga som intresserar mig väldigt mycket. Det är en fråga som rymmer allt. Det är politiska intriger, ideologiska kollissioner, pengar och makt. Kanske inget Shakespeardrama, men ändå ganska intensivt. Den senaste tiden har det största av våra kommunala bolag i Linköping rönt ganska stor uppmärksamhet. Det har varit skriverier, artikelserier och debattinlägg. Många har fått komma till tals och flera sidor av samma mynt har belysts. Idag skriver Vice VD Annika Lundius och konkurrensexperten Birgitta Lauren från Svenskt Näringsliv ett riktigt tänkvärt debattinlägg .
Ledningen för kommunägda bolag har en tendens att betrakta sig själva som
”vilket företag som helst” på marknaden. Så är det inte i praktiken. Tekniska
verken i Linköping följer tyvärr denna ordning och ser inte den verksamhet som
bedrivs i ett bredare och mer långsiktigt sammanhang.

Skillnaden mellan privata och offentligtägda bolag är enorm. Ett offentligt bolag riskerar skattemedel medan ett privat bolag riskerar sina egna medel. Även om likviditeten är god hos ett offentligägt bolag så är det medel som en gång byggts upp genom risktagande med skattemedel. De medlen kan idag användas till att göra stora investeringar. Ett privatägt bolag har inte denna lyx. Det finns oxå en överhängande risk att ett privat bolag vid dåliga affärer kan gå i konkurs. Något som aldrig kan drabba ett offentligägt bolag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privata gör det på annorlunda villkor
och på sätt som begränsar tillväxten i de privata företagen. Konkurrensaspekten
är därför inte endast en företagsfråga – utan handlar i hög grad om lokal och
regional utveckling.


Vi kommer nu under våren att gå igenom ägardirektiven för de kommunala bolagen. Nu har vi chansen att visa att vårt mål är inte att hindra konkurrensen eller tillväxten. Tvärtom. Men detta kräver mod hos oss som ansvariga politiker. Antigen fortsätter vi i samma spår och vägrar ta huvudet ur sanden. Eller så inbjuder vi till en öppen diskussion där vi visar att vi är beredda att lyssna på andra. Här bör vi oxå ta en ordentlig titt på vad som står i Allians för Linköpings samverkans program:
Ett kommunalt ägande av bolag är inget självändamål utan de kommunala
bolagen ska bidra till att uppfylla de politiska målen. [...] Vi kommer noga att
pröva om det finns uppgifter i bolagsform som det privata näringslivet kan sköta
lika bra eller bättre. Om det inte finns speciella motiv bör sådana verksamheter
avyttras.

Är detta bara vackra ord eller menar vi allvar med det som står i vårt gemensamma program?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vi är många som är imponerade av dig Muharrem. Att du vågar tala klarspråk så här långt visar att du är en politiker värd att rösta på.

Hoppas att du fortsätter tala klarspråk också när det blir tydligt att de kommunala bolagen endast är till för att hålla Gösta Gustavsson och några till med försörjning.

Anonym sa...

På länken nedan syns att du har blivit censurerad förr Muharrem http://muharremdemirok.blogspot.com/2007/02/bara-fr-att-det-r-lagligt-s-r-det-inte.html
visa att du håller den här gången.