måndag, februari 25, 2008

Dödande partiklar

Varje år är det säkert upp emot ett par tusen personer som dör pga föroreningar orsakade av trafiken. Många dör av de partiklar som vi river upp genom att sanda och sedan sopa, salta och köra med dubbdäck. DN kör en serie om detta nu. Där sägs att det är 25 personer/år som dör av luftföroreningar orsakade av dubbdäck. Hornsgatan är ju redan anmäld som en enorm hälsofara. Alla som någonsin har färdats på den vet att det känns inte särskilt hälsosamt att vistas där en längre tid, en mindre bo med små barn.

I LInköping har vi länge jobbat med luftföroreningar i innerstan. Det senaste vapnet i fajten för en bättre luft i stan är CMA (Calcium Magnesium Acetat). Det är en lösning som nattetid sprejas på gator och som binder upp partiklarna. Det är långt mindre skadligare än salt och det behöver bara göras då det är risk för höga partikelhalter. Genom att göra ett försök med detta under vintern har vi kunnat konstatera en direkt effekt av CMA. En minskning på c:a 18% av de skadliga partiklarna på en av de högst belastade gatorna, Drottninggatan. Nu kommer vi permanenta detta försök samtidigt som vi kommer samordna detta med sanduptagning och sopning. Vi jobbar oxå nära bilhandlarna för att främja dubbfria däck. Allt detta är sådant vi vet funkar. Kanske vi skulle skicka dessa åtgärdsförslag till Stockholms kommun med begäran om ett fett konsultarvode.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Med 25 döda i stockholm är dubbdäck en "enorm" hälsofara ungefär i nivå med passiv rökning, förutom att passiv rökning antagligen har mindre effekt på antalet trafikolyckor. Mycket mindre illa än t.ex. alkohol eller självmord.

Bengt Gustafsson sa...

Det är också ca 50% av totala antalet trafikdöda om man gissar på att Stockholm har 10% av landets 500 trafikdöda blir det alltså 50, mot 25 pga dubbdäck. Hur många liv räddar dubbdäck per år i Stockholm?

Och hur är det med partikellungdöda i hela riket? Är det 250 eller är de flesta vid några få utsatta platser i storstäderna?

Anonym sa...

Meningslöst med sådana här småprojekt. Man måste begränsa bilanvändande, man måste bygga ett ordentligt system för spårvagnar i Linköping. Det finns ingen tid att förlora!