onsdag, november 14, 2007

Är julrean redan här?

I dagens corren finns en artikel om kommunens försäljning av kommersiella fastigheter. Rubriken på artikeln är "Borgarna startar stor fastighetsutförsäljning". Den som läser får nästan känslan av att kommunalråden står på torget och säljer fastigheter till första bästa köpare, till vilket pris som helst. Fastigheterna slumpas bort.

Detta är givetvis inte fallet. Fastigheterna kommer säljas till marknadsmässiga priser och kommer gynna alla kommuninvånare. Men som vanligt så finns det de som inte vill sälja kommunens kommersiella delar utan behålla dessa i egen regi och konkurrera med privata intressenter. Lena Micko säger så här till corren:
– Vi vill slå vakt om ett bredare kommunalt långsiktigt ägande och anser att
vi definitivt ska behålla ett och annat russin i fastighetskakan. Vi ska
fortsätta att äga våra stadsdelscentrum eftersom vi annars förlorar våra
möjligheter att utveckla stadsdelarna för de boendes bästa.

Ja, för kommunala centrum är ju typisk kommunal kärnverksamhet. På vilket sätt kan kommunens ägande gynna utvecklingen av stadsdelscentrum undrar jag? Kanske det är dags för kommunala livsmedelsaffärer?

Inga kommentarer: