torsdag, maj 10, 2007

Om detta må ni berätta!

UOK, upplysning om kommunismen, presenterar idag en rapport som är bland det mest skrämmande jag läst på länge. Där framgår att svenska ungdomar är näst intill ovetande om kommunismens fasor. De vet inte att kommunismen är ansvarig för hundra miljoner människors död. Nästan hälften av ungdomarna tror att kommunsimen bidragit till ökat välstånd och 22% anser att kommunism är ett demokratiskt styrelseskick. Skrämmande!

Anders Hjemdahl & Camilla Andersson har en debattartikel om detta i dagens DN som är bland det mest läsvärda på länge. Läs och fundera.

1 kommentar:

Fredrik B. sa...

Hej!

Trevligt att du bloggat kring kommunismen och ungdomars bristande kunskaper.

UOK:s undersökning kommer egentligen inte med någonting vetenskapligt nytt, trots att de påstår detsamma. Studien "Stalin var inte snäll: Gymnasieelevers kunskaper om sovjetkommunismen" framlagd vid Malmö högskola redan 2006 av Christopher Silverberg och Fredrik Boström, visar att svenska gymnasieelever även vid de mest högpresterande skolorna i Sverige har en mycket grund begreppsförståelse och svaga kunskaper i modern historia, inte minst om den sovjetiska kommunismen. Vår akademiska studie från 2006, med förord av Ana Maria Narti, tillsändes UOK men negligerades trots detta i UOK:s forskningsläge till förmån för två i det här sammanhanget ovetenskapliga studier från 1999 respektive 2001 – detta trots att vår studie från 2006 i ett senare skede refererades i Sydsvenska Dagbladet 18/4 2007 i artikeln ”Farväl till kommunismen?” av Henrik Bredberg.

2006 års undersökning visar bland mycket annat att 46,5% av eleverna inte kunde nämna ett enda land som idag har ett kommunistiskt politiskt system. Blott 4,7% kunde nämna fyra sådana länder. Endast 7% kunde kortfattat redogöra för vad som menas med uttrycket "den sovjetiska kollektiviseringen" och blott 14% visste vad ordet "revolution" betyder. 39,5% kunde redogöra kortfattat för vad GULAG-arkipelagen var. Ännu mera skrämmande är att blott 30,2% av respondenterna var bekanta med Molotov-Ribbentrop-pakten. Bara 27,9% kunde korrekt årtalsbestämma ryska revolutionen. Första och andra världskrigen kunde korrekt årtalsbestämmas av 37,2% respektive 75,2%.

Ana Maria Narti (fp) skriver i vår undersöknings förord att: "Det kan inte vara demokratiskt eller humanistiskt sunt att låta de unga växa upp utan klara bilder över processer och konflikter som både har verkat historiskt och som alltjämt lever och verkar i nutiden. Hur ska de unga orientera sig i livet utan både bred och djup kunskap om kampen mellan demokrati och totalitarism?"

Vi är positiva till fortsatta studier på området, men vi förväntar oss även av en organisation som UOK att de visar prov på vetenskaplig hederlighet och allmän anständighet i behandlandet av forskningsläget.

Christopher Silverberg
Fredrik Boström