måndag, april 23, 2007

Ruwaida och Kaplan stigmatiserar muslimer.

I gårdagens DN skrev Yvonne Ruwaida och Mehmet Kaplan, båda Mp, en debattartikel med namnet "Säpo trakasserar muslimer och underblåser islamofobi". Orsaken till artikeln är den övning som Krisberedskapsmyndigheten ska genomföra de närmaste dagarna. Ruwaida och Kaplan hävdar att övningen målar ut muslimer som terrorister och att Säpo trakasserar muslimer. Undertonen är att det finns en dagordning som går ut på att misstänkliggöra muslimer. P1 hade en debatt imorse om detta med mig och Ruwaida.

Debattartikel blandar hej vilt mellan olika saker och rubriken hänger inte med i resten av artikeln. Där blandas rättsskandalen med de två utvisade egyptierna och fallet Hassan Assad, med kritik mot Krisbereskapsmyndighetens övning. Jag kan inte se kopplingen mellan dessa händelser. Jag kan inte se varför en övning som faktiskt hämtar fakta från verkliga händelser, London och Madrid, skulle verka för att stigmatisera muslimer. Jag som själv är muslim känner mig inte utpekad. Och jag hoppas att den myndighet vi har för att samordna vid eventuella kriser faktiskt har en beredskap för terrordåd utförda i Sverige.

Min största kritik mot debattartikeln är att den inte har ett uns av självinsikt eller kritiskt granskande. Enligt miljöpartisterna så finns det ingen som helst oro för att det bland muslimer i Sverige finns sådana som hyser sympatier för icke-demokratiska krafter. Detta är bara ett påhitt av Säpo. Låt mig då motsäga detta. Jag skrev en debattartikel i expressen om detta ämnet förra året. Femton år har gått sedan jag själv upplevde att en imam i en källarlokal uppmanade till helig kamp för att stödja Tjetjenien. Och under de femton åren så har det inte blivit bättre. Fler och fler källarlokaler används som samlingslokaler för likasinnade män där föraktet mot majoritetssamhället frodas.

Min slutsats blir därför att Ruwaida och Kaplan stigmatiserar muslimer i Sverige genom att så enträget förneka att det finns en grupp människor, med islam som tro, som faktiskt sympatiserar med extremister. Kaplan, som är representant för Sveriges muslimska råd, borde inse att vi muslimer inte vill förknippas med dessa extremister. Och om vi inte heller vill att samhället i stort ska sätta ett likhetstecken mellan dessa anti-demokrater och "den vanlige muslimen" så måste vi självrannsaka oss och faktiskt möta dessa krafter. Om inte detta görs så sätter vi istället ett eget likhetstecken mellan dessa och oss. Men jag förstår att det är svårt att granska sin egen tro och sina egna trosfränder kritiskt. Istället sluter man sig och ägnar sig åt självförnekelse. Med alla medel försöker man tysta ned alla som vill kritisera de extremistiska strömmningarna med motivet att det kan rendera att alla muslimer dras över en kam och att alla muslimer betraktas som terrorister. Om Ruwaida och Kaplan verkligen vill se ett samhälle där muslimer inte behöver känna ett utanförskap så är första steget att erkänna att det faktiskt finns strömningar bland vissa svenska muslimer som inte går ihop med ett demokratiskt samhälles värderingar. När detta gjorts så kan processen med att läka sig själv börja. Om inte detta görs så är jag rädd för att svenska muslimer, genom Ruwaidas och Kaplans försorg, kommer fortsätta stigmatiseras.

1 kommentar:

Jonathan sa...

intressant och välformulerat. Jag håller med till 100%