söndag, april 22, 2007

Byggnads ger inga svar!

Ja, nu har strejken bland PEABs anställda pågått ett tag. Ingen lösning har signalerats och snart är tiden inne för den varslade strejken bland övriga byggföretag.

PEABs koncernledning har tillsammans med andra fackliga representanter, såsom SEKO, Sif och Ledarna, skrivit ett öppet brev till Byggnads och kräver ett enda svar; Varför just PEAB? Samma fråga har ställts av Göran Grosskopf, Peabs styrelseordförande.

Byggnads ordf. Hans Tilly svarade igår på Göran Grosskopfs öppna brev, som jag tidigare länkat till. Hans svar på frågan om varför endst PEAB utsätts för strejk lyder;
"Från arbetsgivarhåll har framförts att Byggnads borde behandla alla företag
lika. Tolka gärna vårt nya varsel, och som kan utlösas om en vecka, som ett
tillmötesgående för dessa krav."

I övrigt presenteras inga svar och bemötandet blir istället anklagande och nästintill hotfullt, läs brevet här. Ja du Hans Tilly. Vad ska man säga om detta?

Läs gärna Göran Grosskopfs svar på Hans Tillys brev här.

Inga kommentarer: