fredag, februari 09, 2007

Integration är åter hett

Nu dras återigen de fina orden fram ur lådan. Ilmar Reepalu och andra höjdare i Sveriges kommuner och landsting skrev igår på DN debatt att vi bör individanpassa språkundervisningen för nyanlända, låta företag vara med och forma språkundervisningen för att passa arbetsmarknaden och att slopa SFI. Grattis pojkar ni har precis upptäckt det som en rad borgerliga politiker sagt under en väldigt lång tid. Något som oftast fick mothugg och ansågs dåligt. Nyanlända ska ju tas om hand, var mentaliteten. Nu har även sosseleden vaknat och sett att deras integrationspolitik inte fungerat.

I Linköping försökte centerpartiet få med övriga borgerliga partier på att börja med att konkurrensutsätta SFI-undervisningen, men det fick inget gehör. Tråkigt. För jag har sett bevis på att större utbud av aktörer leder till ökad kvalitet i utbildningen. Jag kommer fortsätta driva frågan och hoppas jag får gehör.

Men nu ser vi äntligen att debatten kring sambandet mellan en bristande SFI-undervisning och misslyckad integration tar form. Hoppas bara det landar i ngt vettigt.

Inga kommentarer: