måndag, februari 05, 2007

Byt namn så får du bostad, eller hyresgästföreningen är ute och cyklar.

Återigen visar det sig att bostadsbolag diskriminerar personer med utländska namn. Eller "muslimskt" klingande namn i alla fall. Hyresgästföreningen har genomfört en undersökning, diskrimineringsbarometern, som visar att uppemot 40% av bostadsökarna diskrimineras. Förra gången var det TV4 som genomförde en liknande undersökning och kom fram till samma sak. Då la Centerpartiet fram ett förslag om att stärka anti-diskrimineringsbyråerna och ge dem möjlighet att genomföra liknande fiktiva ansökningar hos misstänkta företag, s.k. praktikprövning. Nu är det ju bevisat att vi behöver denna typ av metoder för att komma åt diskrimineringen.

Men Hyresgästföreningen skjuter sig själva i foten i sin slutsats. Den har varit bestämd långt innan resultatet publicerats. Deras lösning är att inrätta kommunala bostadsförmedlingar och på så sätt ta ifrån de privata kontrollen över sina bostäder. På detta sätt misstänkliggör de privata bostadsbolag och utgår från att en kommunal bostadsförmedling skulle vara idealet. Men deras egen undersökning visar att de allmännyttiga bostadsbolagen är de som diskriminerarar i högst grad, medan de privata inte är lika dåliga. Bland allmännyttan är andelen 40%. Men ändå så vill hyresgästföreningen kommunalisera bostadsförmedlingen. Allt i sann socildemokratisk anda.

Inga kommentarer: