lördag, december 09, 2006

Hyresgästföreningen vill ha skyhöga skatter!

Hyresgästföreningen i Linköping har länge bedrivit en kampnaj mot det allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping. De menar att bolaget går så bra att det är dags att sänka hyrorna kraftigt. Senast i måndags hade de en debattartikel i corren där de säger sig vara besvikna på centerpartiet. Vår ledamot i Stångåstaden, Johan Gransten, har ett bra svar några dagar senare, läs här. Men hyresgästföreningen ger sig inte. Idag har de flera insändare, här och här, där de motsätter sig hyrorna och istället föreslår slopade uttag från samtliga kommunala bolag. Vad hyresgästföreningen inte vill erkänna är att det med deras förslag innebär en höjd kostnad för samtliga kommuninvånare, inklusive hyresgästerna, att inte ha några avkastningskrav på dessa bolag. Kommunen tar avkastning grundat på den insatts man gjort. Kommunala medel har använts för att bygga upp dessa bolag och ska då inte alla kommuninvånare ha del i avkastningen? Skippar vi avkastningen så innebär det höjda skatter med minst en krona på kort sikt, eftersom pengar till välfärd måste komma in. Nej, hyresgästföreningen för en argumentation som är helt verklighetsfrånkopplad. De verkar tro att deras medlemmar inte är invånare i denna kommun. De ser hellre att deras medlemmar får något sänkt hyra, men i gengäld högre skatt, minskat lägenhetsunderhåll och sämre välfärd. Detta tycks vara hyresgästföreningens sätt att motivera sin egen existens. Egentligen är de överflödiga i Linköping, kanske i Sverige, och de försöker med alla medel motivera sin egen existens. De tillhör en förgången tid.

Egentligen så kanske vi borde ta en debatt om det kommunala bostadsbolagets vara eller icke vara. Ska kommunen äga ett bostadsbolag överhuvudtaget? Ska vi tillåta att endast allmännyttans bostadsbestånd är hyresnormerande? Ska vi införa marknadshyror? Jag vill att vi tar debatten kring dessa frågor under mandtperioden och jag ska göra allt jag kan för att det ska ske. Vad svaret blir vet jag inte, men debaten måste upp till ytan.

2 kommentarer:

Erik300 sa...

"Skippar vi avkastningen så innebär det höjda skatter med minst en krona på kort sikt, eftersom pengar till välfärd måste komma in."

Så det är skattepengar det där då? Märkligt.

Muharrem sa...

erik300,

allmännyttan är inget naturligt tillstånd. Det har uppkommit genom en insats av skattemedel. Då måste väl också avkastningen räknas som en form av skattemedel. Eller?