torsdag, november 30, 2006

Vad ska hända med Turkiets medlemskap? Eller uteslut Frankrike!

Åsikterna kring det turkiska medlemskapet i EU är lika många som frågorna. En del vill ha med Turkiet, men anledningarna går isär om varför det vore bra. Många vill inte se Turkiet som medlem och bland dessa är åsikterna ännu mer splittrade om varför de inte ska med. Nu står det dock klart att ett stort hinder har lagts i vägen för medlemskapsförhandlingarna. Det talades förut om en tågkrasch i förhandlingarna och nu har EU-kommissionen lagt en betongsugga på spåret för att garantera denna krasch. Sverige och England har kritiserat kommissionen och de ska de ha heder för. Frankrike, Holland, Tyskland och andra stora länder är de som driver denna fråga mot ravinens kant. Jag skulle vilja föreslå att Frankrike utesluts ur EU. Vad har de bidragit med under de senaste tio åren. De har omformat EU från ett internationellt solidariskt projekt till en nationalpatrotistisk sammanslutning. Den stora tanken om ett enat Europa är borta och nu tjatar man om det egna landets bästa före allt annat. Frankrike har också varit de som motsatt sig flera gränsöverskridande affärer där franska företag varit nära att köpas upp. Man har då talat om den nationella säkerheten och t o m den nationella stoltheten. Det främsta exemplet var kanske Mittals övertagande av Arcelor. Ett köp som efter många sabotageförsök till slut gick igenom. Retoriken som Frankrike använder är också av den art att det sanarare uppviglar till konflikt inom unionen än vad det manar till lugn ocg samarbete. Ta bara frågan om övergångsregler. Frankrike ville inte veta av några polacker eller letter i sitt land så man sa blankt nej.

Nej, jag tycker att EU har slagit in på en väg som inte gynnar någon. Den ursprungliga tanken om fred och samarbete är nästan borta och åter står bara nationalstatens dödsryckningar som manifesterar sig genom Frankrikes hemska nationalromantiksa retorik. Uteslut Frankrike, nu.

Inga kommentarer: