lördag, november 25, 2006

Olika syn på miljöpolitik

Tänk er att ett land som Sverige skulle kunna ha flera partier som har som en av sina största frågor att tala om miljön. Vi är ett litet land med ren natur och stora tillgångar på alternativa bränslen. Vi märker inte direkt av några miljöförstörningar, såvida de inte sker på vår bakgård (Hallandsåsen). Ändå så är miljö en stor fråga i vårt land. I valrörelser så kan det vara en avgörande fråga.

Annat är det runt om i världen. Ta exempelvis USA. Man har precis vaknat upp ur sin bensinindränkta dröm och insett att oljan är skadlig och måste ersättas. Vistt finns det andra orsaker också, men miljöhänsynen spelar roll. I Turkiet är det andra melodier. Där kan du hita tunnor med giftig avfall dumapat i diken nära bostadsorter. Vid ett seminarium häromdagen, med temat "Byar och bybor", deltog bl a turkiska Skogsvårdsstyrelsens generaldirektör och Adanas (Turkiets femte största stad) borgmästare. Där säger borgmästaren att de inte bör fästa stor vikt vid societens miljövänner. Vad han menar är att miljöfrågorna är en hobby för uttråkade rikemansbarn och inget för verklighetsförankrade politiker som han. Han fortsätter och berättar om en tjej som protesterat mot byggandet av en golfbana i en skyddsvärd skog. Hon fick möjlighet att presentera sina argument för självaste presidenten och nämnde sedan i TV att presidenten lyssnat med intresse på henne i 40 minuter. Borgmästarens reaktion blir då att fråga henne med vilken rätt hon upptar presidentämbetets tid med sådana oväsentligheter som miljöfrågor. Nej herr borgmästare, inte skulle väl presidenten "slösa" sin tid på att lyssna på sånt dravel som miljöfrågor.

Som ni märker så har miljöfrågan inte samma status i Turkiet som den har i Sverige. Och det är synd, för det skulle gå att göra så mycket bra för miljön i Turkiet med enkla medel. Vad som är tråkigt är att turkarna fortfarande inte kopplat sambandet mellan god miljö, folkhälsa och tillväxt. Naturen har frotfarande inget egenvärde i Turkiet och ses bara som något hedervärt att tala gott om. Ungefär som USA för tio år sedan.

1 kommentar:

Erik300 sa...

Den här miljöministern ni har satt dit nu då, han är väl bara där som utfyllnad. Tänka sig att man alltid väljer en svag människa på posten som miljöminister. Han kan ju ingenting om miljön sen tidigare. Om man verkligen velat göra nåt åt miljöproblemen hade man väl tagit in någon utifrån, eller nån från miljöpartiet? Nä, tanken med Carlgren är nog att han ska göra så lite skada som möjligt för industri och kapital. Likadant var det ju med den miljöminister som Göran Persson hade, man kommer knappt ihåg vad hon hette. Det är skamligt.