lördag, februari 11, 2006

Peter Wolodarski är ute och cyklar!

I gårdagens DN kunde man läsa att ingen liberal kan rösta på Centerpartiet för att de har en "brun" historia. Det var Peter Wolodarski som ondgjorde sig över alla de som idag kan tänka sig att rösta på Centerpartiet. Argumentet bygger på att det i partiets historia finns fragment av främlingsfientlighet. Det finns även i modern tid människor inom partiet som har haft odemokratiska idéer. Hans retorik bygger på att partiet inte gjort upp med sitt förflutna, därför är det inget altenativ för en liberal.

Jag måste då fråga Peter Wolodarksi om han någonsin har hört Centerpartiet förneka förekomsten av dessa incidenter. Sven-Olle Olsson blev utesluten ur partiet när han började med nationalistisk propaganda. Hans Sjöbopati har lite att göra med den sociallíberala politik som Centerpartiet står för. De rasistiska och antisemitiska texter som Wolodarski hänvisar till har inte funnits med i några partitexter på decennier. Centerpartiet har aldrig förnekat förekomsten av dessa åsikter inom partiets historia, men vi har alltid tagit kampen mot dem. Öppet och direkt.

Nu skulle jag kunna gå tillbaka i tiden och tala om det rådande samhällsklimatet under de perioder som de aktuella händelserna förekommer. Under 1930-40-talen var Sverige ett land där rasistiska och antisemitiska idéer fann fotfäste. Vi hade ett statligt finansierat Rasbiologiskt institut och Aftonbladet drev antisemitiska kampanjer. Under Sven-Olles tid härjade lasermannen och VAM. Rasismen frodades i landet. Men som den liberal jag är så ska jag inte rättfärdiga Centerpartiets handlingar genom att peka på andras handlande. Vad som skedde inom partiet var fel. Men som jag nämnt tidigare så har det aldrig försökts döljas. Tvärtom så är det ett känt faktum inom partiet. Inte bara inom partiet utan även utanför.

Varför detta tjat om en vitbok? Wolodarski vill att Centerpartiet tar itu med sin historia och lägger alla kort på bordet. Visst kan partiet tillsätta en oberoende grupp som gör just detta. Men vad den kommer vissa, Peter Wolodarski, är vad alla andra vet men du uppenbarligen missar.
Då finns det andra partier som har det svårare med sin historieskrivning. Ge dig på dem som förnekar sin historia, inte de som accepterar den och jobbar för att det aldrig ska kunna upprepas.

1 kommentar:

Anonym sa...

Varför vill inte Centerpartiet göra upp med sitt bruna förslutna och släppa den vitbok man har utlovat sedan 1990-talet?